Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Υγείας

Χρήσιμες Πληροφορίες


Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας


ΕΚΑΑ

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας εκδίδεται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση για ΕΚΑΑ (Ελληνικά).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 170,05Kb)No documents found
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Δικτυακή Πύλη

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο