Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Υγείας

Χρήσιμες Πληροφορίες


Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας


ΕΚΑΑ

Πίνακας των αρμοδίων φορέων για την έκδοση της ΕΚΑΑ

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας22-603547
Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου Γ΄22-405000
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού (Νέο)25-801184
Νοσοκομείο Λεμεσού (Παλαιό)25-305333
Νοσοκομείο Λάρνακας (Παλαιό)24-304312
Νοσοκομείο Πάφου26-803279
Νοσοκομείο Παραλιμνίου23-821211
Νοσοκομείο Κυπερούντας25-806700
Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς26-321431
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Λεμεσός)25-829134
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Πόλη Χρυσοχούς)26-821891
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Πελένδρι)25-813400
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EHIC-Flyer_EL_090129.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 699.62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ekaaimage.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 44.02Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
PostalCard_EL_090202.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1020.63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Αίτηση για ΕΚΑΑ (Ελληνικά).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 170.05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ενημερωτικό φυλλάδιο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 391.45Kb)No documents found
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Δικτυακή Πύλη

Ευρωπαϊκές Εκλογές

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Για την Κύπρο

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις