Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Γενικό Σύστημα Υγείας


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ιδρύθηκε με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο (Ν.89(Ι)/2001) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή εκπροσώπηση (Κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι) και έχει ως αποστολή του την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες για τον ΟΑΥ θα βρείτε τον ιστοχώρο του Οργανισμού http://www.hio.org.cy/.

  Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου
  Πρώτη Ιατρικός Λειτουργός
  Συντονίστρια ΓεΣΥ
  Τηλ: 22605601
  Φαξ: 22605623
  Ηλ. Ταχ: econstantinou@moh.gov.cy

  Νατάσα Παπαγιάννη
  Τοξικολόγος
  Τηλ: 22605602
  Φαξ: 22605623

  Αγάθη Ιωάννου
  Υγειονομικός Λειτουργός
  Τηλ: 22605395
  Φαξ: 22605623


Σχετικά Αρχεία:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΣΥ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 284,54Kb)
74 (I) 2017.pdf N. 74 (I) 2017.pdf
Το αρχείο 74 (I) 2017.pdf (Μέγεθος: 1488,32Kb)

No documents found


Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών

Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού

Φωτιά