Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Γενικό Σύστημα Υγείας


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ιδρύθηκε με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο (Ν.89(Ι)/2001) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή εκπροσώπηση (Κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι) και έχει ως αποστολή του την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες για τον ΟΑΥ θα βρείτε τον ιστοχώρο του Οργανισμού http://www.hio.org.cy/.

  Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου
  Πρώτη Ιατρικός Λειτουργός
  Συντονίστρια ΓεΣΥ
  Τηλ. : 22605621
  Φαξ: 22605623
  Email: econstantinou@moh.gov.cy

  Χρίστος Ζαμπάς
  Λειτουργός Υπηρεσιών Υγείας
  Τηλ. : 22605751
  Φαξ: 22605473
  Email: czampas@moh.gov.cy


Σχετικά Αρχεία:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΣΥ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 284,54Kb)
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΕΣΥ1.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 338,22Kb)
Τροποποιητικό Νομοσχέδιο ΓΕΣΥ 2016.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 747,8Kb)

No documents found


Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

112

Υγεία ΕΕ

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών

Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού

Φωτιά