Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Λευκωσία > ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛευκωσίαΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α. Τι είναι το Κέντρο Ψυχοθεραπείας

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας είναι η νέα δομή πoυ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο τομέα της Ψυχοθεραπείας όπως η θεραπεία, η εποπτεία και η εκπαίδευση.

Β. Ψυχοθεραπευτικά Προγράμματα

Στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας λειτουργούν, στην παρούσα φάση, δύο Ψυχοθεραπευτικά προγράμματα που απευθύνονται:
1/ σε άτομα, ανήλικα και ενήλικα, που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά
2/ σε άτομα που παρουσιάζουν Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας.

Γ. Παραπομπές

Μπορεί να γίνονται από οποιαδήποτε δομή ή λειτουργό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο παραπομπής, αρκεί να έχει προηγηθεί η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου. Το Κέντρο θα αξιολογήσει το αίτημα του ενδιαφερόμενου, όπως επίσης και την καταλληλότητα του για ψυχοθεραπευτική εργασία. Ακολούθως η θεραπευτική ομάδα, αφού μελετήσει τα δεδομένα των αξιολογήσεων θα οριστικοποίησει το θεραπευτικό πλάνο το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

α/ Ατομική ψυχοθεραπεία
β/ Ομαδική ψυχοθεραπεία η οποία μπορεί, είτε να γίνεται παράλληλα με την ατομική, είτε μπορεί να επιλεγεί ως η θεραπεία επιλογής
γ/ Οικογενειακή ψυχοθεραπεία

Παράλληλα το θεραπευτικό πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλες παρεμβάσεις όπως η φαρμακοθεραπεία, ατομική ή/και ομαδική εργοθεραπεία, κοινοτική νοσηλευτική παρακολούθηση και μουσικοθεραπεία.

Τελικός σκοπός των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων είναι η αποκατάσταση της εσωτερικής αρμονίας του ατόμου, η ψυχολογική ανάπτυξη και η ψυχική απαρτίωση του.

Δ. Εποπτεία

Το Κέντρο παρέχει ατομικές και ομαδικές εποπτείες σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως επίσης και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, σε μη Κυβερνητικούς οργανισμούς κ.α. που αιτούνται για το σκοπό αυτό στη Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Ε. Εκπαίδευση

Το Κέντρο, σε συνεργασία με τον Πυρήνα Μάθησης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, παρέχει εκπαίδευση στον τομέα των αρμοδιοτήτων του σε άλλους λειτουργούς των υπηρεσιών.


Γ. Χώρος

Στο παρόν στάδιο το Κέντρο Ψυχοθεραπείας στεγάζεται στο Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 22603262 / 267

Δημόσιες Συμβάσεις

Υπουργείο Υγείας

europa

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Υπουργείο Υγείας

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας

112