ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκπαίδευση Ειδικευομένων Ιατρών


Κανονισμοί Πραγματοποίησης Εξετάσεων Ειδικευομένων Ιατρών








  • Κανονισμοί σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ενδιαφερόμενων πτυχιούχων ιατρικής που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικότητα στα νοσηλευτήρια της Κύπρου για το 2022
  • Κανονισμοί σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ενδιαφερόμενων πτυχιούχων ιατρικής που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικότητα στα νοσηλευτήρια της Κύπρου για το 2023



  • Πίσω


    _______________________________________________
    © 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Υγείας