Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Δημόσια Διαβούλευση Νομοσχεδίων– (Α) Ο περί Εγγραφής και Αναγνώρισης Προσόντων Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων Νόμος του 2020 και (Β) Ο περί Βιοϊατρικών και Εξειδικευμένων Βιοϊατρικών Εργαστηρίων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2020

Το Υπουργείο Υγείας με γνώμονα την ανάγκη για περαιτέρω διαβούλευση των δυο νομοσχεδίων με τίτλο: «Ο περί Εγγραφής και Αναγνώρισης Προσόντων Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων Νόμος του 2020» και (Β) «Ο περί Βιοϊατρικών και Εξειδικευμένων Βιοϊατρικών Εργαστηρίων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2020» πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι, από τις 13 Απριλίου 2020 μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, πραγματοποιεί Δημόσια Διαβούλευση.

Τα πιο πάνω νομοσχέδια τίθενται προς δημόσια διαβούλευση με στόχο την επίλυση των θεμάτων που προέκυψαν κατά την αρχική συζήτηση τους στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας της Βουλής.

Παρακαλείστε όπως, τυχόν σχόλια και εισηγήσεις υποβληθούν στο Υπουργείο Υγείας αποστέλλοντας συμπληρωμένο τον πίνακα που επισυνάπτεται, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dolympiou@moh.gov.cy.


Αρχείο Acrobat ReaderΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΙΑ.pdf (369,42 Kb)
Αρχείο Acrobat ReaderΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΑ.pdf (410,27 Kb)
ocxΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.docx (14,01 Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)