Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση (Accreditation)

Το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, πληροφορεί τους δυνητικούς φορείς ότι πραγματοποιείται δημόσια διαβούλευση για το πιο πάνω Σχέδιο.

Με στόχο πάντοτε την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες προνοεί την Παροχή Κυβερνητικών Χορηγιών, σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια, μέσω της διαπίστευσης (accreditation) των παροχέων υπηρεσιών υγείας από αναγνωρισμένους οργανισμούς διαπίστευσης και στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.

Το παρόν σχέδιο χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου C1.1I4 του ΣΑΑ, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του ανέρχεται στα €2,5 εκ.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση npapayianni@mphs.moh.gov.cy το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023, στο σχετικό Έντυπο Καταγραφής Σχολίων/ Εισηγήσεων.


13022023 Διαπίστευση Νοσηλευτηρίων Clean (Repaired).docx (286,14 Kb)
Πίνακας για υποβολή απόψεων στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.docx (18,93 Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)