Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός ΕΝ 01/21 με θέμα "Προσφορά για παροχή άδειας της χρήσης καφετέριας του Υπουργείου Υγείας"

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, προσκαλεί όσους Οικονομικούς φορείς ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια σύμβασης ανοικτού δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: Προσφορά για παροχή άδειας της χρήσης καφετέριας του Υπουργείου με διάρκεια κάθε σύμβασης πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης με μονόπλευρο δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για ανανέωση για ακόμα δύο (2) χρόνια, να υποβάλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 09:00 π.μ.


Αρχείο WordΕΞΩΦΥΛΛΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.doc (81,59 Kb)
Αρχείο WordΜΕΡΟΣ Α.doc (282,01 Kb)
Αρχείο WordΜΕΡΟΣ Β.doc (233,05 Kb)
Αρχείο WordΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.doc (487,52 Kb)
ocxΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ.docx (60,71 Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)