Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 13/10/2021 - Δημόσια Διαβούλευση Νομοσχεδίων (Α) Ο περί Εγγραφής και Αναγνώρισης Προσόντων Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων Νόμος του 2021 και (Β) Ο περί Βιοϊατρικών και Εξειδικευμένων Βιοϊατρικών Εργαστηρίων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2021

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εγγραφής και Αναγνώρισης Προσόντων Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων Νόμος του 2021» έχει αντικατασταθεί ώστε να περιλαμβάνει διορθωμένα τα άρθρα 10 και 11 του εν λόγω νομοσχεδίου.

Η τελική διαβούλευση των δυο νομοσχεδίων με τίτλο: «Ο περί Εγγραφής και Αναγνώρισης Προσόντων Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων Νόμος του 2021» και (Β) «Ο περί Βιοϊατρικών και Εξειδικευμένων Βιοϊατρικών Εργαστηρίων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2021» θα έχει διάρκεια από τις 6/10/2021 μέχρι τις 20/10/2021. Τυχόν σχόλια μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dolympiou@moh.gov.cy

Αρχείο Acrobat Reader12_10_21 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.pdf (400 Kb)
Αρχείο Acrobat ReaderΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.pdf (281,15 Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)