Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Συμπληρωματική ανακοίνωση - Κανονισμοί σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ενδοαφερόμενων πτυχιούχων ιατρκής που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικότητα στα νοσηλευτήρια της Κύπρου για το 2021

Σε συνέχεια της προκήρυξης για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας, επισυνάπτεται συμπληρωματική ανακοίνωση με τους σχετικούς κανονισμούς. Η προκήρυξη και η αίτηση για διεκδίκηση θέσης επισυνάπτεται εκ νέου για εύκολη αναφορά. Το Υπουργείο Υγειας θα επανέλθει το συντομότερο αναφορικά με τη διαδιακασία που θα ακολουθηθεί για τις εξετάσεις.

Αρχείο Acrobat Reader3_9_2020_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για διεκδίκηση θέσεων για το έτος 2021.pdf (255,27 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader28_8_2020 Τελικο_Προκήρυξη διεκδίκησης θέσεων ειδικευομένων ιατρών για το 2021.pdf (406,18 Kb)
Αρχείο Word2020 Αίτηση για διεκδίκηση θέσης ειδικευόμενου_εξειδικευόμενου ιατρού.doc (57,12 Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)