ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις
10η ανακοίνωση - Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διάταγμα (Αρ. 7) του 2020

Σύμφωνα με το Διάταγμα Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διάταγμα (Αρ. 7) του 2020, σημείο 2 (α), οι πιο κάτω ιατροί τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί:
· Δρ. Αναστάσιος Τσιφτσής για κάλυψη των αναγκών στο Ιατρείο Δημόσιας Υγείας του Γ.Ν. Πάφου από τις 27/04/2020 8.00 π.μ. μέχρι τις 27/05/2020 8.00 π.μ.
· Δρ. Ανέτα Ευαγγέλου για κάλυψη των αναγκών στο Ιατρείο Δημόσιας Υγείας του Γ.Ν. Λάρνακας από τις 27/04/2020 8.00 π.μ. μέχρι τις 27/05/2020 8.00 π.μ.
· Δρ. Δανιήλ Χατζηφωτιάδης για κάλυψη των αναγκών στο Ιατρείο Δημόσιας Υγείας του Γ.Ν. Λεμεσού από τις 30/04/2020 8.00 π.μ. μέχρι τις 31/05/2020 8.00 π.μ.

_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας