Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Δραστηριότητες ΚΕΘ


Το πρόγραμμα εργασίας του ΚΕΘ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι κυριότερες των οποίων είναι η ενεργός συνεργασία με τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης και της συμμετοχής του Υπουργείου Υγείας στις Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές του Συμβουλίου της ΕΕ και στις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο συντονισμός των εργασιών σε εθνικό επίπεδο με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται της Δημόσιας Υγείας. • Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Ετήσια Έκθεση 2012
 • Συμμετοχές
 • Συνεργασία με Τμήματα / Υπηρεσίες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς
 • Συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες
 • Παρακολούθηση θεμάτων της εκάστοτε Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ • Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

  Πληροφορίες για ευλογιά των πιθήκων – monkeypox

  Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

  Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

  Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

  ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

  COVID 19 και Διατροφή

  Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

  Smoke free Cyprus

  BREXIT

  Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

  Δωρεά Οργάνων και Ιστών

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

  Χρηματοδοτικά Προγράμματα

  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

  Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

  Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

  Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)