ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Στρατηγικές Υγείας • Εθνική Στρατηγική για το Μητρικό Θηλασμό (2011)
 • Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο (2019)
 • Εθνική Στρατηγική για τα Ρευματικά Νοσήματα (2019)
 • Εθνική Στρατηγική για τα Σπάνια Νοσήματα (2012)
 • Εθνική Στρατηγική για τον Έλεγχο του Καπνίσματος (2012)
 • Εθνική Στρατηγική για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (2016)
 • Στρατηγική για τον ΄Ελεγχο της Φυματιώση στην Κύπρο (2016)
 • Εθνική Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Άνοιας
 • Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Παιδικά Ατυχήματα και τις Δηλητηριάσεις (2016-2020)
 • Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία (2017)
 • Εθνικη Στρατηγική Θαλασσαιμίας
 • Εθνική Στρατηγική για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία των Νέων (2018-2025)
 • Έρευνα “Συσχέτιση κοινωνικό–οικονομικών ανισοτήτων στην οικογένεια με Ατυχήματα και Δηλητηριάσεις παιδιών στις ηλικίες 3–5 ¹⁰⁄₁₂ ετών

 • _______________________________________________
  © 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Υγείας