Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων


Το Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΑΤ) συστάθηκε στις 9 του Απρίλη 2003 μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθ. 57682, η οποία τροποποιείται από τη διαταγή με αριθ. 60959 στις 19/10/2004. Σκοπός του ΣΑΤ είναι η οργάνωση, η επιστημονική μελέτη και o συντονισμός των διαφόρων Υπηρεσιών και Φορέων που ασχολούνται με την ασφάλεια τροφίμων, καθώς επίσης η επικοινωνία και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο εγκρίνει την νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα προτού κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

EU-FORA

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου