Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Ρόλος-Αποστολή


    Το ΣΑΤ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

    1. Λειτουργεί ως συντονιστικό σώμα για τoν προγραμματισμό των Πολυετών Εθνικών Σχεδίων Ελέγχου για τα τρόφιμα, τα οποία εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

    2. Διεξάγει εκτίμηση κινδύνου και παρέχει συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου. Η διαχείριση κινδύνου γίνεται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, το Τμήμα Γεωργίας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, τα οποία είναι μέλη του ΣΑΤ.

    3. Τη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων που συσχετίζονται με την παρουσία κινδύνων (χημικοί, μικροβιολογικοί, βιολογικοί) στα τρόφιμα και τη συλλογή στοιχείων κατανάλωσης τροφίμων, που προκύπτουν από τα εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα ελέγχων και από σχετικές μελέτες.

    4. Τη σύσταση επιστημονικών επιτροπών/ομάδων για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια των τροφίμων.Σχετικά Αρχεία:

Πρόταση Πολιτικής για την Ασφάλεια Τροφίμων.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 82,22Kb)

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου