Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρακολούθηση & Επίσημος Έλεγχος


Προετοιμάζονται κατάλληλα Ολοκληρωμένα Πολυετή Εθνικά Σχέδια Ελέγχου τα οποία καταρτίζονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους που είναι: (α) Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (Υ.Υ.) και των Δήμων, (β) οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ΥΓΦΠΠ), (γ) το Τμήμα Γεωργίας (Υπηρεσία Επιθεώρησης Προϊόντων κ.ά.) του ΥΓΦΠΠ και (δ) το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα προγράμματα έχουν κατά το δυνατό, προληπτικό χαρακτήρα και τα δείγματα λαμβάνονται από κρίσιμα σημεία ελέγχου, έτσι ώστε να καλύπτουν τρόφιμα (ζωικής και φυτικής προέλευσης) από όλη την τροφική αλυσίδα (εισαγωγή, επιτόπια παραγωγή, πρωτοταγή αποθήκευση, βιομηχανία, μαζική κατανάλωση) και από την αγορά. Σε μερικές περιπτώσεις η δειγματοληψία είναι ένας συνδυασμός τυχαίας και στοχευομένης δειγματοληψίας.

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων βασίζεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και σε συγκεκριμένη νομοθεσία της Ε.Ε. ανάλογα με την προτεραιοποίηση του κινδύνου, π.χ. ευαλλοίωτα και βασικά είδη διατροφής ή τρόφιμα που καταναλώνονται συχνά σε αυξημένες ποσότητες και ιδιαίτερα από ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (π.χ. παιδιά), προϊόντα με προηγούμενα προβλήματα ασφάλειας και πληροφορίες που λαμβάνονται από το Σύστημα RASFF.

Πολυετές Εθνικό Σχέδιο Ελέγχου (2013-2015)

Ιδιαίτερες πληροφορίες για τον επίσημο έλεγχο που γίνεται στην Κύπρο και τις σχετικές επιθεωρήσεις από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικής (Food and Veterinary Office, FVO) της DG SANCO υπάρχουν στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/food/fvo/last5_en.cfm?reptoshow=5&co_id=CYΣχετικά Αρχεία:

MANCP 2013-2015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 4551,55Kb)
MANCP 2010-2012.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 4234,5Kb)
MANCP 2007-2009.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 3815,77Kb)

- Επίσημος Εργαστηριακός ΈλεγχοςΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου