Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝΗ προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών απορρέει από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και άλλες νομικές πράξεις. Για σκοπούς νομικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των ασθενών και για τη σύσταση αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου για την παρακολούθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών, θεσπίσθηκε ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 (1(Ι)/2005).

Δικαιώματα

(α) Δικαίωμα σε φροντίδα υγείας και θεραπεία

(β) Αξιοπρεπής μεταχείριση

(γ) Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

(δ) Ισοτιμη φροντίδα υγείας χωρίς δυσμενείς διακρίσεις

(ε) Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις επείγοντος ιατρικού περιστατικού ή κατάστασης σοβαρού κινδύνου εντός εύλογου χρόνου και κατά τον μέγιστο βαθμό των ικανοτήτων του παροχέα υπηρεσιών υγείας

(στ) Δικαίωμα σε πληροφόρηση

(ζ) Η φροντίδα υγείας παρέχεται με τη συγκατάθεση του ασθενή και όπου είναι αδύνατο να ληφθεί, η φροντίδα υγείας που επιβάλλεται ως επείγουσα μπορεί να παρασχεθεί μόνο αν κριθεί ότι είναι προς όφελος τους ασθενή, συνάδει με το καλώς νοούμενο συμφέρον του και λαμβάνει υπόψη τις προηγουμένως τυχόν εκφρασθείσες επιθυμίες του

(η) Εμπιστευτικότητα

(θ) Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενή

(ι) Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον ασθενή και περιλαμβάνονται σε ιατρικά αρχεία, που ο παροχέας υπηρεσιών υγείας οφείλει να τηρεί

Λειτουργοί Δικαιωμάτων Ασθενών σε κρατικά νοσοκομεία

Σε κάθε κρατικό νοσοκομείο υπάρχει ένας Λειτουργός Δικαιωμάτων Ασθενών ο οποίος:

(α) παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε ασθενείς για σκοπούς διαφύλαξης των δικαιωμάτων του

(β) λαμβάνει και χειρίζεται παράπονα ασθενών που χρήζουν άμεσου χειρισμού, διαφορετικά τα παραπέμπει στην Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών.

(γ) Καθοθηγεί και ενημερώνει το προσωπικό του νοσοκομείου σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΤηλέφωνοΤηλεομοιότυπο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας2260354522604293
Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρείου Γ2240515622315739
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού2580124025305783
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας2480041524800451
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου2680317026306103
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου2320014723200100

Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών

Σε κάθε Επαρχία διορίζεται πενταμελής Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών ή οποία εδρεύει στο μεγαλύτερο κρατικό νοσοκομείο της Επαρχίας. Οι Επιτροπές είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση παραπόνων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα καθώς και σε δεύτερο βαθμό παραπόνων που αφορούν στα κρατικά νοσηλευτήρια και είτε διαβιβάζονται σε αυτές από το Λειτουργό Δικαιωμάτων Ασθενών, είτε αφορούν παράπονα ασθενών που δεν ικανοποιήθηκαν από την απόφαση του Λειτουργού. Οι αποφάσεις της κάθε Επιτροπής κοινοποιούνται γραπτώς στον ασθενή και στον επηρεαζόμενο παροχέα υγείας.

Η παρέμβαση των συνιστώμενων Επιτροπών είναι ιδιαίτερα ουσιαστική. Ο ρόλος τους είναι η εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσίων προς ασθενείς αλλά και η διερεύνηση και συγκέντρωση σχετικών στοιχείων, η καταγραφή παθογόνων αιτιών, η διατύπωση προβλημάτων και η εισήγηση βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση τους.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΤηλέφωνοΤηλεομοιότυπο
Επαρχία Λευκωσίας
(εδρεύει στο Γενικό Νοσκομείο Λευκωσίας)2260368022604293
Επαρχία Λεμεσού
(εδρεύει στο Γενικό Νοσκομείο Λεμεσού)2580123125305783
Επαρχία Λάρνακας – Αμμοχώστου
(εδρεύει στο Γενικό Νοσκομείο Λάρνακας)2480051024304298
Επαρχία Πάφου
(εδρεύει στο Γενικό Νοσκομείο Πάφου)2680347626306103

Τόσο οι Λειτουργοί Δικαιωμάτων Ασθενών όσο και οι Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών δεν έχουν αρρμοδιότητα:

(α) εξέτασης θεματων που αφορούν ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή ιατρική αμέλεια ή αίτημα για καταβολή αποζημιώσεων, ή

(β) λήψης πειθαρχικών μέτρων για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο αρμοδιότητα έχει Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή / και αρμόδια αρχή.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2015_Επιτροπες Ιστοσελιδα_pdf.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΛειτουργοίΔικ Ιστοσελίδαpdf.pdf

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)