Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Γενικός Διευθυντής


  ΔΡ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  · 1977: Απόφοιτος του Λυκείου «ΑΜΠΕΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ», Κάιρο.
   · 1982: Πτυχίο Οδοντιατρικής «Faculty of Oral and Dental Medicine, University of Cairo». Αναγνωρισμένο από την Ελληνική Δημοκρατία Διαπανεπιστημιακό Κέντρο αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ΔΙΚΑΤΣΑ.
    · 1983: Εγγραφή στο Μητρώο Οδοντιάτρων Κύπρου.

    · 1994: Απόκτηση τίτλου «Ειδικού Γναθοχειρουργού», κατόπιν εξετάσεων από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας Νομαρχίας Αθηνών (αναγνωρισμένο από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου).
     · 1997-1998: Απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Διεύθυνση με Ειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση», από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (MIM).

     · 2001: Παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη «Διοίκηση της Δημόσιας Οδοντιατρικής Υγείας», της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου «Karolinska Institutet», στη Σουηδία.
      ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

      · Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας από 16/02/2015 μέχρι σήμερα.

      · Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας για περίοδο από τις 10/10/2013-09/01/2014, 10/04/2014 – 09/07/2014 και 10/07/2014 -15/02/15.
       · Διευθύντρια Οδοντιατρικών Υπηρεσιών από 15/09/2009 μέχρι 15/02/2015.

       ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

       · 6/4/1992: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Οδοντιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας – Κερύνειας.
        · 1996: Αντεπιστέλλον μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοχειρουργικής Στόματος.

        · 20/05/1998-01/2015: Μέλος του Οδοντιατρικού Συμβουλίου μετά από διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο.

        · 16/02/2015- σήμερα: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

        · 16/02/2015- σήμερα: Μέλος Συμβουλίου Επιτρόπων Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.

        · 16/02/2015- σήμερα: Πρόεδρος Συμβουλίου Φαρμάκων και Αναθεωρητικού Συμβουλίου Φαρμάκων.

        · 02/05/2018- σήμερα: ex-officio Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (αρχαιότερο μέλος).

        ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΕΡΕΥΝΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

        Συμμετοχή σε Εργασίες, Έρευνες και Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά, με έμφαση στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων προγραμμάτων που παρέχει το Κράτος στην οδοντιατρική πρόληψη, στην αξιολόγηση του επιπέδου της στοματικής υγείας των πολιτών της Κύπρου και στην κοστολόγηση των κρατικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της οδοντιατρικής φροντίδας που θα παρέχονται στο Κράτος σε συνθήκες ΓεΣΥ (Gap Analysis).
         ΕΚΔΟΣΕΙΣ

         · Συμμετοχή σε εκδόσεις ενημερωτικών βιβλίων για διαφώτιση του κοινού (παιδιά, γονείς, δασκάλους), για συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές στην ορθή πρόληψη της στοματικής υγείας των παιδιών.

         · Συμμετοχή σε διάφορες δημοσιογραφικές διασκέψεις και παρουσίαση του έργου των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην παρουσίαση των 50χρονων των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών τον Μάρτιο 2010.

         ΟΜΙΛΙΕΣ

         Συμμετοχή ως ομιλητής σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Κύπρο καθώς και στη Νοσηλευτική Σχολή, αναφορικά με τη στοματική υγεία, πρόληψη και αντιμετώπιση. Ομιλήτρια στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στην Πλατφόρμα για τη Στοματική Υγεία και σε μεγάλο άλλο αριθμό συνεδρίων σε Κύπρο και Εξωτερικό.

         ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

         · WHO European Public Health – EPH Conference in Milan, Οκτώβριος 2015

         · 63η Σύνοδο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας – Περιφερειακό Γραφείο Ανατολικής Μεσογείου (EMRO) που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο. Οκτώβριος 2016

         · Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ, Βιέννη, Αυστρία, Σεπτέμβριος 2018


         ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΩΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

         · Σχεδιασμός -υλοποίηση στρατηγικής για αγορά υπηρεσιών από τον Ιδιωτικό Τομέα με τη μέθοδο συμπληρωμής, παρέχοντας το δικαίωμα επιλογής στον Κύπριο Ασθενή, βελτιώνοντας την ορθολογιστική διαχείριση της δαπάνης και του ανθρώπινου δυναμικού στην υπηρεσία της δημόσιας υγείας και αυξάνοντας το εύρος και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η στρατηγική αφορούσε δύο πεδία/τομείς:
         1. Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα
         2. Άμβλυνση λιστών αναμονής/Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου

         · Δημιουργία Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Γενικό Νοσοκομείο
         · Αύξηση ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών
         · Καταγραφή και εφαρμογή γραπτών διαδικασιών και εντύπων για όλες τις διαδικασίες που διέπουν την αγορά υπηρεσιών του Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και του Εξωτερικού σε Κέντρα Αναφοράς.
         · Εφαρμογή μέτρων/διαδικασιών/μηχανισμών για ορθολογιστική διαχείριση του δημόσιου χρήματος και αύξηση της διαφάνειας
         · Εισαγωγή και θεσμοθέτηση μέτρων ενίσχυσης του ελέγχου στην αποπληρωμή των τιμολογίων μέσω θεσμοθετημένων Επιτροπών.
         · Αναβάθμιση Υπηρεσιών Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)


        Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

        Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

        Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

        Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

        Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

        Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

        ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

        COVID 19 και Διατροφή

        Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

        Smoke free Cyprus

        BREXIT

        Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

        Δωρεά Οργάνων και Ιστών

        Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

        Χρηματοδοτικά Προγράμματα

        Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

        Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

        ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

        Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

        Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)