Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Επιτροπή Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών


H Επιτροπή Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών βοηθά στη συνεχή βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών κατά τη νοσηλεία τους και την εξασφάλιση καλύτερων και πιό ανθρώπινων συνθηκών θεραπείας και επανένταξης στην κοινωνία.


No documents found