Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών


  Από την 1η Ιουνίου, 2011 ο Τομέας Έργων και Ανάπτυξης Προμηθειών και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Προσφορών) των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, έχει μεταξελιχθεί στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών και έχει μεταφερθεί στο επίπεδο της διοίκησης του Υπουργείου Υγείας. Η Διεύθυνση στο σύντομο χρονικό διάστημα της Υπηρεσίας της, παράλληλα με τις εργασίες της, προχώρησε στη Θεσμοθέτηση Μηχανισμού Επιλογής Καθορισμού και Ιεράρχησης Αναγκών, συστήνοντας Νοσοκομειακές Επιτροπές Καθορισμού και Ιεράρχησης Αναγκών σε κάθε νοσηλευτήριο, καθώς και Κεντρική Επιτροπή Έγκρισης αναγκών, σε επίπεδο Υπουργείου. Επίσης έχουν επισπευθεί οι διαδικασίες εφαρμογής ενιαίου λογισμικού συστήματος διαχείρισης συμβάσεων και αποθεμάτων, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης αποθεμάτων, ελέγχου, έγκαιρου προγραμματισμού, αποτελεσματικότερης διαχείρισης του προϋπολογισμού και έγκαιρης αποπληρωμής των τιμολογίων. Επιπλέον η Διεύθυνση έχει προχωρήσει και στην αγορά υπηρεσιών εντός των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, όπου αυτό είναι εφικτό, από ξένους ειδικούς ιατρούς, επιτυγχάνοντας την ελαχιστοποίηση των εξόδων και της ταλαιπωρίας των ασθενών κατά τη μεταφορά τους στο εξωτερικό και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα εξειδίκευσης ή εκπαίδευσης των Κύπριων ιατρών που συμμετέχουν στις επεμβάσεις. Μέσα από τον ιστοχώρο μας, σκοπεύουμε να προσφέρουμε άμεση και έγκυρη πληροφόρηση στον Πόλίτη, ενισχύοντας συνάμα τη διαφάνεια, φιλοδοξώντας να καλύψουμε την ανάγκη της κοινωνίας για πληροφόρηση σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης μας.

  Αποστολή

  Αποστολή της Διεύθυνσης είναι η αγορά και προμήθεια αναλωσίμων, ιατροτεχνικού εξοπλισμού αλλα και η εξασφάλιση υπηρεσιών στα Δημόσια Νοσηλευτηρία με απώτερο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.Οι λόγοι που οδήγησαν στη Δημιουργία της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών ήταν:
 • H ανάγκη για ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και έγκαιρη δρομολόγηση διαδικασιών για εξασφάλιση ιατροτεχνολογικών αναλωσίμων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων.
 • H ανάγκη για ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ισχύος της διεύθυνσης και εξασφάλισης πιο χαμηλών τιμών μέσο επίτευξης οικονομιών κλίμακας.
 • H ανάγκη για αποτελεσματική αξιοποίηση του Δημόσιου Χρήματος.
 • H ανάγκη για ενίσχυση του ελέγχου και αποφυγής κινδύνου απάτης.
 • H ανάγκη για μετάβαση και μετεξέλιξη της Διεύθυνσης σε ενιαίο φορέα προμηθειών, παρέχοντας συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο με τα άλλα Τμήματα του Υπουργείου.

  'Οραμα της Διεύθυνσης

  «Η παροχή στον πολίτη υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχοντας ως γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων και διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος».

  Στόχος της Διεύθυνσης

  Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης, εξασφαλίζοντας άριστης ποιότητας προϊόντα, εξοπλισμό και υπηρεσίες, στις χαμηλότερες τιμές, έγκαιρα και απρόσκοπτα.

  Θεοδόσης Α. Τσιόλας
  Αναπληρωτής Διευθυντής Υπηρεσιών Υγείας
  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών

  ___________________________________________________________
Δραστηριότητες

Διαγωνισμοί


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)