Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας

Αριθμός Τηλεφώνου: +357 22 605457
Αριθμός Τηλεομοιότυπου: +357 22 605527
E-mail: VScoutellas@mphs.moh.gov.cy


Η Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας συστάθηκε το Μάιο του 2004 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η αποστολή της είναι να προσφέρει στην κοινωνία τις απαραίτητες και χρήσιμες πληροφορίες και γνώσεις υψηλής ποιότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας.


Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσεται ένα σύγχρονο Σύστημα Παρακολούθησης Υγείας, με ικανότητα να στηρίζει αποτελεσματικά τη διαμόρφωση πολιτικής υγείας, το στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση του συστήματος υγείας, την επιστημονική έρευνα και την ενημέρωση του κοινού στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Με την υλοποίηση του Συστήματος αυτού το Υπουργείο Υγείας ενισχύεται σημαντικά στο ρόλο του ως στρατηγικός σχεδιαστής, παραγωγός πολιτικής και ρυθμιστής του εθνικού συστήματος υγείας. Επίσης, συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας του με φορείς του εξωτερικού όπως τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANCO), της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD).


Στόχος του Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας είναι η δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών συλλογής, αποθήκευσης, ανάλυσης, διάδοσης και χρήσης πληροφοριών υγείας. Οι πληροφορίες και η γνώση που παράγονται πρέπει να είναι έγκυρες, έγκαιρες, συμβατές και συγκρίσιμες με πληροφορίες που παράγονται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για το σκοπό αυτό, αυτές βασίζονται σε κοινά αποδεκτούς Κοινοτικούς Δείκτες Υγείας που συμφωνούνται από κοινού όσον αφορά τον ορισμό τους, τον τρόπο συλλογής στοιχείων και τη χρήση τους. Το σύστημα προσφέρει, επίσης, πληροφόρηση και ανάλυση και συμβάλλει στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της δημόσιας υγείας.


Οι κύριες δραστηριότητες της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας είναι η καταγραφή των ιατρικών δεδομένων των γεννήσεων, με τη συνεργασία του προσωπικού όλων των μαιευτηρίων των κρατικών νοσοκομείων που υιοθετήθηκε από το 2006. Η συστηματική συλλογή πληροφοριών και η κωδικοποίηση των αιτιών θανάτου και η τήρηση του Αρχείου Καρκίνου.


Από τα σημαντικότερα έργα της ΜΠΥ είναι και η εισαγωγή της κλινικής κωδικοποίησης των διαγνώσεων και διαδικασιών στα κρατικά νοσηλευτήρια. Η κλινική κωδικοποίηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή τιμολόγηση και κοστολόγηση των νοσοκομειακών δραστηριοτήτων με βάση το σύστημα DRG.


Επιπλέον στη ΜΠΥ γίνεται η συλλογή δεδομένων για τους τραυματισμούς και τα ατυχήματα και καταγραφή δεδομένων του διαβήτη.


Επίσης η Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και του Προγράμματος Πληθυσμιακού Μαστογραφικού Ελέγχου έχει ολοκληρώσει τη δημιουργία νέου λογισμικού για καταγραφή των δημογραφικών και λειτουργικών δεδομένων του Προγράμματος.________________________________________________________________

Στατιστικές

Εκθέσεις

ΔραστηριότητεςΔράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)