Ελληνικά

FAQ | Site Map | Links | Contact Us     

Search

Advanced Search     

  
PrintPrintΚατεβάστε το αρχείο Acrobat Circular Administrative zero Days MRP (initial wave) (Date: 06/05/2019 - Size: 418,66 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Implementation of article 23 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161 (Date: 13/03/2019 - Size: 788,53 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Letter to stakeholders- List of pharmaceutical products needed (Date: 14/01/2019 - Size: 7516,1 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Annex 1 - Exceptional MAs affected by Brexit - Critical (Date: 14/01/2019 - Size: 152,31 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Annex 2- List of non authorised products and products not marketed (Date: 14/01/2019 - Size: 249,84 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat e-Submission Roadmap & eCTD submissions (Date: 07/01/2019 - Size: 2287,93 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Circular for timelines regarding submission of responses for national applications for MAs and Renewals (Date: 29/11/2018 - Size: 1365,77 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Letter to stakeholders regarding the implementation of Safety Features 10-2018 (Date: 29/11/2018 - Size: 225,64 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Circular-Preparation of local stakeholders for the UK’s departure from the EU (Brexit) (Date: 24/08/2018 - Size: 6090,25 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Announcement-Implementation of ISO standards for the identification of medicinal products – IDMP (Date: 24/08/2018 - Size: 2060,29 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Circular - Implementation of Commission Delegated Regulation (EU) 2016161 - Safety Features (Date: 24/08/2018 - Size: 7276,43 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Change in the schedule of submission of applications to the Pharmaceutical Services (Date: 11/05/2018 - Size: 209,74 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Circular - Exceptional Marketing Authorisations (Date: 14/03/2018 - Size: 1881,73 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Criteria / Parameters for assessing public health reasons for licensing under article 13A - Exceptional Marketing Authorisations (Date: 14/03/2018 - Size: 466,5 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Circular - Legal Status of pharmaceutical products (Date: 15/02/2018 - Size: 1716,66 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Circular on zero Days rMRP (Date: 15/02/2018 - Size: 2040,43 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Guidance regarding the issue_renewal of Parallel Import License (Date: 12/01/2018 - Size: 5922,31 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Circular concerning the list of documents required for Marketing Authorisation Transfer (Date: 11/01/2018 - Size: 1345,17 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Circular for the submission of applications for the renewal of exceptional marketing authorisations (Date: 31/08/2017 - Size: 44,51 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Announcement concerning electronic application forms (Date: 03/02/2016 - Size: 222,98 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Announcement concerning CESP submissions (Date: 03/02/2016 - Size: 271,13 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word Further measures to minimise risk of osteonecrosis of the jaw with bisphosphonate medicine (Date: 21/04/2015 - Size: 89,24 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word PRAC recommends restrictions on the use of codeine for cough and cold in children (Date: 21/04/2015 - Size: 163,19 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word Revised application form for issue of an exceptional marketing authorization (Date: 27/03/2015 - Size: 67,97 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Local requirements regarding the submission of Risk Management Plans (RMP) and Risk Minimisation Measures (RMM) (Date: 13/01/2015 - Size: 567,76 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Requirements for local QPPV/RPPV (Date: 13/01/2015 - Size: 761,68 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word Sales submission- Private sector (Date: 21/03/2014 - Size: 69,35 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Questions and Answers to support the implementation of the Pharmacovigilance legislation - UPDATE, NOVEMBER 2012 (Date: 07/12/2012 - Size: 282,27 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NCAs requirements for PSUR submission during the transitional period (Date: 07/12/2012 - Size: 174,22 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Reporting requirements of Individual Case Safety Reports (ICSRs) applicable to marketing authorisation holders during the interim period (Date: 07/12/2012 - Size: 85,51 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat New procedure for the issue/renewal of exceptional marketing authorizations (Date: 14/08/2012 - Size: 372,72 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Excel LATEST LIST OF APPROVED DRUGS (Date: 18/04/2012 - Size: 2465,15 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word Submission of data relating to the volume of sales of pharmaceutical products marketed in the Republic of Cyprus (Date: 11/04/2012 - Size: 79,04 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Amended procedure for the electronic reporting of adverse reactions (ICSRs) to the Cyprus Competent Authority (Date: 11/04/2012 - Size: 90,82 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word New dedicated electronic mailboxes for MRP/DCP procedures (Date: 02/02/2012 - Size: 74,5 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word APPLICATION FORM FOR PATIENTS WHO CARRY CONTROLLED DRUGS DURING THEIR HOLIDAY IN CYPRUS (Date: 14/09/2011 - Size: 44,88 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word Repeat Mutual Recognition Procedure (rMRP): Administrative (or Zero Days) Repeat MRP with Cyprus as the only CMS (Date: 30/08/2011 - Size: 91,79 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word Circular: Information for Medicinal Products Authorised through the Centralised Procedure (Date: 10/01/2011 - Size: 96,89 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Word Circular: Simplification of Renewal Procedure for National Medicinal Products that have Undergone at Least One 5year Renewal (Date: 10/01/2011 - Size: 135,14 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NEW VERSION OF CHAPTER 7 - NOTICE TO APPLICANTS (Date: 31/07/2007 - Size: 678,24 Kb)© 2006 - 2019 Republic of Cyprus, Pharmaceutical Services

Home Page | Government Web Portal | Disclaimer | Webmaster
.