Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Κατά τη διάρκεια κάθε έτους διεξάγεται ετήσια εσωτερική επιθεώρηση/εσωτερικός έλεγχος έτσι ώστε να προσδιορίσει κατά πόσο οι λειτουργοί όσο και η Διεύθυνση:

· συμμορφώνονται με το Σύστημα Ποιότητας και τις διαδικασίες των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
· συμμορφώνονται με την Πολιτική Ποιότητας των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών

Την ευθύνη για την διοργάνωση και επιτήρηση του εσωτερικού ελέγχου έχει ο Υπεύθυνος Συντονιστής Ποιότητας και οι Βοηθοί του Συντονιστή Ποιότητας.

Τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου μαζί με προτεινόμενες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες όπου είναι απαραίτητο, περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση Διοικητικής ανασκόπησης .Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση