Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Το προσωπικό του Τομέα είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Φαρμάκων, καθώς και για την αξιολόγηση των νέων φαρμάκων για τα οποία υποβάλλονται αιτήσεις για εισαγωγή τους στο Συνταγολόγιο των Κρατικών Νοσηλευτηρίων. Η αξιολόγηση γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με την υποστήριξη των συστημάτων πληροφόρησης που διαθέτει το Κέντρο Πληροφόρησης για Φάρμακα και Δηλητηριάσεις και στη βάση τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής και φαρμακοοικονομικής θεώρησης των προτάσεων για νέα φάρμακα.

Επίσης οι λειτουργοί του Τομέα είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων γραμμών που αφορά την συνταγογράφηση των φαρμάκων.

Για λεπτομέρεις όσον αφορά την Επιτροπή Φαρμάκων ακολουθείστε τον σύνδεσμο Επιτροπή ΦαρμάκωνΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση