Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Οι νομοθεσίες των οποίων έχουν αρμοδιότητα εφαρμογής οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες αφορούν στη ρύθμιση των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση, στα καλλυντικά προϊόντα, στο επάγγελμα του φαρμακοποιού και ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας που αφορούν στα ναρκωτικά φάρμακα και τις ψυχοτρόπες ουσίες.

Ειδικότερα, οι βασικοί νόμοι που αφορούν στα πιο πάνω είναι οι πιο κάτω και περιλαμβάνουν και τη δευτερογενή νομοθεσία που εκδίδεται δυνάμει αυτών:

- Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος,
- Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμος,
- Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Κεφ. 254) Νόμος
- Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος.


    Τα κείμενα των ενοποιημένων κειμένων των νομοθεσιών μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου www.cylaw.org


No documents foundShare