Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Λευκωσία > ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ (Τ.Ε.Ν.Ε) ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΕΙΟΣ ΙΙΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛευκωσίαΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΕΦΗΒΩΝ (Τ.Ε.Ν.Ε) ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΕΙΟΣ ΙΙΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ø ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τμήμα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων (Τ.Ε.Ν.Ε) με σοβαρές Ψυχικές Διαταραχές λειτουργεί σε 24ωρη βάση, από 29 Νοεμβρίου 2012 και είναι η πρώτη μονάδα νοσηλείας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για εφήβους στην Κύπρο. Στεγάζεται στο 2ο όροφο του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ, έχει ανακηρυχτεί από τον Υπουργό Υγείας «Κέντρο Ασφαλούς Νοσηλείας». Η Μονάδα έχει χωρητικότητα 8 κρεβάτια (3 δίκλινα δωμάτια και 2 μονόκλινα).

Ø ΣΤΟΧΟΙ
· Πλήρης διαγνωστική εκτίμηση, τόσο των εφήβων που νοσηλεύονται στο Τ.Ε.Ν.Ε, όσο και της λειτουργικότητας του οικογενειακού πλαισίου.
· Εκπόνηση, υλοποίηση και αναπροσαρμογή, όπου χρειάζεται, του εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος
· Διαχείριση των περιστατικών για σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη νοσηλεία
· Εκπαίδευση
· Έρευνα

Ø ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Στο Τ.Ε.Ν.Ε νοσηλεύονται έφηβοι 12-16 11/12 ετών με:

· Σοβαρές ψυχικές διαταραχές, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εξωτερική βάση και καταστάσεις ιδιαίτερα απειλητικές για τη ζωή του εφήβου. Ενδεικτικά αναφέρονται: ψυχώσεις, διατροφικές διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχές του συναισθήματος και διαταραχές της συμπεριφοράς.
· Σωματικά προβλήματα, που δεν έχουν ανάγκη από εντατική ιατρική φροντίδα ή νοσηλεία και συνοδεύονται από έντονες ψυχικές διαταραχές, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι έφηβοι που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία μπορεί προηγουμένως να νοσηλεύονταν ήδη σε άλλη Παιδιατρική Κλινική. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις εφήβων με διαβήτη, ελκώδη κολίτιδα, νόσο του Crohn, βρογχικό άσθμα, όπου προεξάρχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές.
· Σοβαρά ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα που χρήζουν ψυχιατρικής νοσηλείας, τα οποία μπορεί να προκύψουν σε εφήβους, λόγω σοβαρών ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται σοβαρές περιπτώσεις κακοποίησης, παραμέλησης, συγκρουσιακό επιπλεγμένο διαζύγιο γονέων κ.ά.
Σημείωση: Κατ’ εξαίρεση είναι πιθανόν να νοσηλευτούν παιδιά μικρότερης ηλικίας (11ετών), που παρουσιάζουν βαριάς μορφής ψυχική διαταραχή, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εξω-νοσοκομειακά και εφόσον η ψυχοπαθολογία των υπολοίπων νοσηλευομένων εφήβων δεν θα επηρεάσει την κατάσταση των μικρότερων παιδιών. Επίσης έφηβοι με διαταραχές διατροφής κατ’ εξαίρεση λόγω εξειδίκευσης της κλινικής στα θέματα αυτά, μπορούν να νοσηλευτούν μέχρι 18 χρονών.

Ø ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Δεν εισάγονται:

ü Έφηβοι με σοβαρή νοητική υστέρηση.
ü Έφηβοι με σοβαρή παραπτωματική ή/και επικίνδυνη/επιθετική συμπεριφορά.
ü Έφηβοι με εξάρτηση από ουσίες.
ü Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να εισάγονται άτομα με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όταν προεξάρχει σοβαρή ψυχική διαταραχή η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εξω-νοσοκομειακά με την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια του προσωπικού και των υπολοίπων νοσηλευόμενων εφήβων. Η νοσηλεία θα είναι βραχύχρονη, ώσπου η οξεία συμπτωματολογία να υφεθεί και η ψυχική κατάστασή τους να είναι διαχειρίσημη από την θεραπευτική διεπαγγελματική ομάδα στην κοινότητα ή άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Οι προαιρετικές εισαγωγές θα συζητούνται στη Δ.Θ.Ο. Η τελική ευθύνη για την εισδοχή ή απόλυση ασθενούς, ανήκει στον υπεύθυνο παιδοψυχίατρο.

Σημείωση: Οι εισαγωγές που θα πραγματοποιούνται κατόπιν διατάγματος αναγκαστικής νοσηλείας, θα πρέπει επίσης να πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια.

Ø ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Η νοσηλεία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Σε περιπτώσεις όπου κύριος στόχος είναι η αξιολόγηση του εφήβου και της οικογένειάς του, η νοσηλεία δεν υπερβαίνει τις τέσσερις εβδομάδες. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένους λόγους χρειάζεται να παραταθεί η νοσηλεία, απαιτείται απόφαση της θεραπευτικής ομάδας του Τ.Ε.Ν.Ε και ενημέρωση της Επιτροπής Εποπτείας.

Ø ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Το Τ.Ε.Ν.Ε στηρίζεται στις αρχές της «θεραπείας περιβάλλοντος» (milieu therapy) με ψυχοδυναμικό προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι, το Τ.Ε.Ν.Ε γίνεται προσωρινά το περιβάλλον που φέρει και στηρίζει (holding environment) τον έφηβο και ως ένα βαθμό την οικογένειά του με στόχο να τους ενδυναμώσει να επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια που είναι ενταγμένοι, βελτιώνοντας τα επίπεδα λειτουργικότητας, προσαρμοστικότητας, κοινωνικότητας, ψυχικής ευεξίας και ποιότητας ζωής. Επιπλέον, τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για απεμπλοκή από την κρίση και παρέχουν εμπειρίες κατάλληλες για την ομαλότερη ψυχοκοινωνική εξέλιξη του εφήβου.

Η θεραπεία περιβάλλοντος περιλαμβάνει την αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις ενδοψυχικές διεργασίες ώστε, με την αναγνώριση, επεξεργασία, νοηματοδότηση και απαρτίωση τους, να επιτυγχάνεται η διαρκής επανατοποθέτηση και προσαρμογή της θεραπευτικής ομάδας στις ανάγκες του κάθε νοσηλευόμενου εφήβου.

Ø ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η λειτουργία του Τ.Ε.Ν.Ε στηρίζεται στη διεπιστημονική-διακλαδική ομάδα και διέπεται από τις βασικές αρχές λειτουργίας της. Αυτή απαρτίζεται από παιδοψυχίατρους, γιατρούς ειδικευόμενους στην παιδοψυχιατρική, ειδικούς ψυχολόγους με εμπειρία σε παιδιά/εφήβους, εργοθεραπευτές με εμπειρία σε παιδιά/ εφήβους και νοσηλευτές ψυχικής υγείας. Μπορεί επίσης να συμμετάσχουν σε διεπαγγελματικές συναντήσεις εκπαιδευτικοί, λειτουργοί κοινωνικών υπηρεσιών,κλ. Επιστημονικός συντονιστής της Διεπαγγελματικής ομάδας είναι ο Διευθυντής – παιδοψυχίατρος του Τ.Ε.Ν.Ε. Όταν απουσιάζει τον αντικαθιστά ο αρχαιότερος υπεύθυνος παιδοψυχίατρος.

Η ομάδα πλαισιώνεται από συνεργάτη παιδίατρο και κλινικό διαιτολόγο με εμπειρία στις διαταραχές διατροφής.

Στη διεπιστημονική ομάδα μπορούν να συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες (π.χ. εικαστικοί θεραπευτές, μουσικοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές, χοροθεραπευτές κλ.) ενώ προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, μπορεί να παρακολουθήσουν τη κλινική εργασία στο Τ.Ε.Ν.Ε. στα πλαίσια της κλινικής τους άσκησης.

Σχολική Εκπαίδευση

Επιδιώκεται η κατά το δυνατόν άμεση και τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Οι έφηβοι μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα τους εντός του Τ.Ε.Ν.Ε από εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας.

Επικοινωνία νοσηλευόμενου εφήβου με την οικογένειά του

Με σκεπτικό την συντομότερη επανένταξή του νοσηλευόμενου εφήβου στο φυσικό του περιβάλλον (οικογένεια, σχολείο, ομάδα συνομηλίκων) επιδιώκεται η επικοινωνία του εφήβου με την οικογένειά του μέσω επισκεπτηρίων, εξόδων, διανυκτερεύσεων κ.α.

Ø ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Ν.Ε.
· Προγραμματισμένη εισαγωγή
Ένας έφηβος εισάγεται στο Τ.Ε.Ν.Ε μετά από γραπτή παραπομπή από τον θεράποντα παιδοψυχίατρο του τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και αφού το αίτημα τύχει σχετικής αξιολόγησης και ιεράρχησης από του γιατρούς του Τ.Ε.Ν.Ε. Πραγματοποιείται επίσης συνάντηση, στην οποία έχουν την ευκαιρία μαζί με τους γονείς του να ξεναγηθούν στους χώρους του Τ.Ε.Ν.Ε, από τον ανώτερο νοσηλευτικό λειτουργό ή από τον υπεύθυνο βάρδιας, και να ενημερωθούν για τους κανόνες λειτουργίας.

Λαμβάνεται η έγγραφη συγκατάθεση αμφοτέρων των γονέων/κηδεμόνων για τη νοσηλεία, μετά από αναλυτική ενημέρωσή τους για τον τρόπο λειτουργίας του Τ.Ε.Ν.Ε.

Στόχος είναι η συνειδητή συγκατάθεση του εφήβου, κατόπιν ενημέρωσής του, όπου αυτό επιτρέπεται από την ψυχοπαθολογία του, τις νοητικές του ικανότητες και τις συνθήκες της παρούσας κατάστασης.

· Επείγουσα εισαγωγή
Θεωρείται η εισαγωγή για την οποία δεν έχει υπάρξει καμία προετοιμασία. Σε περίπτωση που αυτή πραγματοποιηθεί κατά τις απογευματινές ώρες ή αργίες, την απόφαση λαμβάνει ο εφημερεύων παιδοψυχίατρος, που υπογράφει και το έντυπο εισαγωγής. Το Τ.Ε.Ν.Ε δεν χρησιμοποιεί επικουρικές κλίνες.

· Εισαγωγή μετά από δικαστικό διάταγμα
· Νοσηλεία
Στην αξιολόγηση του εφήβου και της οικογένειας του, συμμετέχουν λειτουργοί όλων των ειδικοτήτων που εκπροσωπούνται στη διεπιστημονική ομάδα. Στα πλαίσια αυτά μπορούν να γίνουν και ομαδικές αξιολογήσεις από τους λειτουργούς της θεραπευτικής ομάδας, αν κρίνεται απαραίτητο.

Όπου είναι απαραίτητο, πραγματοποιείται παράλληλα παιδιατρική ή/και άλλη ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση. Επίσης, διενεργείται και επαναλαμβάνεται ο ενδεδειγμένος κατά περίπτωση παρακλινικός έλεγχος.

Κάθε νοσηλευόμενος έφηβος έχει ως προσωπικό θεράποντα ειδικευόμενο παιδοψυχίατρο που εποπτεύεται και επικουρείται από συγκεκριμένο παιδοψυχίατρο. Σε περίπτωση απουσίας ειδικευόμενων παιδοψυχίατρων, ο θεράπων γιατρός είναι παιδοψυχίατρος του Τ.Ε.Ν.Ε. Παράλληλα, κάθε έφηβος έχει ένα προσωπικό νοσηλευτή και θα ενημερώνεται κατά την απουσία του ποιος θα τον αντικαθιστά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαγνωστικής εκτίμησης, διαμορφώνεται εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται άμεσα. Η πορεία του αξιολογείται καθημερινά από το θεράποντα ιατρό του εφήβου και τους άλλους εμπλεκόμενους λειτουργούς και επιπλέον παρουσιάζεται και συζητείται στις τακτές κλινικές συναντήσεις. Για τους εφήβους που αποφασίζεται στην κλινική συνάντηση ότι απαιτείται εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση ψυχοθεραπευτικού τύπου (ψυχοδυναμικού, γνωσιακού/ συμπεριφορικού, οικογενειακού), αυτή ανατίθεται σε ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο ή εκπαιδευόμενο και εποπτευόμενο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ή συνεργάτη. Οι έφηβοι στη διάρκεια της νοσηλείας τους συμμετέχουν σε διάφορα ατομικά και ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα καθώς και σε δημιουργικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Όλα τα στοιχεία που αφορούν στην αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπευτικό σχεδιασμό, παρεμβάσεις, και πορεία του εφήβου καταγράφονται στον ατομικό παιδοψυχιατρικό φάκελο από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας (στα λήμματα που τους αφορούν).

Ø Εξιτήριο
Ο σχεδιασμός για το εξιτήριο συζητείται στη Δ.Θ.Ο. Την τελική απόφαση απόλυσης νοσηλευομένου, την έχει ο υπεύθυνος παιδοψυχίατρος.

Με την ολοκλήρωση της θεραπευτικής διαδικασίας προετοιμάζεται το εξιτήριο από τον υπεύθυνο παιδοψυχίατρο έγκαιρα και ανακοινώνεται στον έφηβο και την οικογένεια/κηδεμόνα του, η ημερομηνία απόλυσής του. Ο σχεδιασμός της θεραπευτικής μετά-παρακολούθησης έχει επίσης έγκαιρα ρυθμιστεί. Κατά την τελευταία μέρα παραμονής του εφήβου διοργανώνεται αποχαιρετιστήρια γιορτή.

Σε περιπτώσεις εκούσιας νοσηλείας, και εφόσον ζητηθεί από τους γονείς η διακοπή της, αποφασίζεται πρόωρο εξιτήριο και οι γονείς υπογράφουν σχετικό έντυπο. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν η θεραπευτική ομάδα διαπιστώσει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι συνέχισης της νοσηλείας που αφορούν την ασφάλεια ή την ομαλή ανάπτυξη του εφήβου, ο υπεύθυνος παιδοψυχίατρος ενημερώνει γραπτώς σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας/ Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας/ Γενική Εισαγγελία/ Επιτροπή Εποπτείας) και αιτείται μετατροπή της εκούσιας νοσηλείας σε υποχρεωτική.

Πρόωρο εξιτήριο δίνεται επίσης όταν οι γονείς αναιρούν ή δεν τηρούν τους όρους νοσηλείας ή όταν η συμπεριφορά του εφήβου διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία του Τ.Ε.Ν.Ε. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο έφηβος έχει εισαχθεί με διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας, ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια δικαστική αρχή και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία κριθεί απαραίτητο ανά περίπτωση.

Στις νοσηλείες μετά από διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας, την τελική απόφαση για εξιτήριο λαμβάνει ο θεράπων παιδοψυχίατρος, αποστέλλοντας ταυτόχρονα ενημερωτική έκθεση προς την αρμόδια δικαστική αρχή.

· Διαχείριση των περιστατικών μετά την έξοδο
Πριν το εξιτήριο, η θεραπευτική ομάδα του Τ.Ε.Ν.Ε, προετοιμάζει τη διασύνδεση του εφήβου και της οικογένειάς του για συνέχιση της θεραπευτικής παρακολούθησης στην αρμόδια ομάδα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή άλλη εξειδικευμένη υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται από τη θεσμοθετημένη τομεοποίηση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.


Διεύθυνση:

Τμήμα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων
Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ
Κορυτσάς 6, Τ.Κ. 1474
Λευκωσία

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Γραμματεία: 22405083
Σταθμός Νοσηλευτών: 22405052
Κοινωνική Λειτουργός: 22405328
Τηλεομοιότυπο: 22405088
e-mail: iufa@mhs.moh.gov.cy


Δημόσιες Συμβάσεις

Υπουργείο Υγείας

europa

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Υπουργείο Υγείας

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας

112