Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουν λάβει μέρος στο το συν-χρηματοδοτούμενο έργο CEF CyEESSI, «Cyprus Electronic Exchange of Social Security Information» για την υλοποίηση της πλατφόρμας Διασυνοριακών υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης στα πλαίσια της πρόσκλησης, 2017 CEF Telecom Call - EESSI (CEF-TC-2017-1). Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το έργο έχει σαν στόχο την υλοποίηση και χρήση μια κοινής διασυνοριακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση, όπου οι Εθνικοί φορείς είναι σε θέση να επεξεργάζονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις αιτήσεις των μετακινούμενων πολιτών για παροχές κοινωνικής ασφάλισης. H ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα ασφαλές και αξιόπιστο ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων, το οποίο συνδέει τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών που χειρίζονται διασυνοριακές υποθέσεις.

Για το Υπουργείο Υγείας έχει υλοποιηθεί η διασύνδεση με το EESSI για την ανταλλαγή των αιτημάτων για πληρωμές ασθενών που νοσηλεύονται σε άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη, είτε νοσηλεύονται στην Κύπρο και γίνονται τα αιτήματα από το Υπουργείο Υγείας προς τα Ευρωπαϊκά Κράτη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ βλέπε https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=869&langId=el.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)
Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης
EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)