Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Εξαγγελία κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας στα δημόσια νοσηλευτήρια

Νέα κίνητρα εξαγγέλλει το Υπουργείο Υγείας, μέχρι την εφαρμογή της αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων. Στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτηρίων, η παραμονή του υφιστάμενου ιατρικού προσωπικού, αλλά και η προσέλκυση νέου, ως μια προσωρινή λύση, μέχρι τη λειτουργία του αυτόνομου Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την οποία παραχώρησε σήμερα, ο Υπουργός Υγείας κ. Γιώργος Παμπορίδης παρουσίασε τα κίνητρα, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι αποτελούν την πρώτη δέσμη μέτρων. Στόχος παραμένει, σημείωσε, η συνέχιση των συζητήσεων με τη συνδικαλιστική πλευρά, ώστε μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας που θα οδηγήσει στην αναβάθμιση των ιατρικών λειτουργών στο πλαίσιο του αυτόνομου οργανισμού, εκεί και όπου κριθεί και υπάρχει δυνατότητα, να λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσηλευτηρίων.

Στο πλαίσιο των εξαγγελθέντων μέτρων, προνοείται:

- Ενίσχυση της στελέχωσης των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων με Ιατρικό Προσωπικό για το έτος 2017 με 50 τουλάχιστον ιατρικούς λειτουργούς. Έχει ήδη ληφθεί πρόνοια στον Προϋπολογισμό για αύξηση των θέσεων κατά 25 ιατρικούς λειτουργός, ενώ άλλες 25 θέσεις θα περιληφθούν στο πλαίσιο του αυτόνομου οργανισμού.

- Αναβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας των Ειδικών Ιατρών στο πλαίσιο του αυτονομημένου οργανισμού. Ως έναρξη της υλοποίησης αυτής και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του αυτόνομου οργανισμού, θα παραχωρηθεί σε όλους τους ιατρικούς λειτουργούς που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα, πλην των Διευθυντών Κλινικής, μια προσαύξηση στην κλίμακα που διανύουν. Νοείται ότι το υπό αναφορά μέτρο θα έχει καταληκτική ημερομηνία ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

- Παραχώρηση Επιδόματος Ευθύνης στους Β. Διευθυντές που θα εκτελούν χρέη Διευθυντή. Επίδομα ευθύνης θα λαμβάνουν αναλογικά και Ιατρικοί Λειτουργοί, οι οποίοι παράλληλα με τα καθήκοντά τους εκτελούν χρέη Διευθυντή Κλινικής στην κλινική που υπηρετούν. Νοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές, όταν στην Κλινική τοποθετηθεί Β. Διευθυντής ή/και Διευθυντής Κλινικής, το επίδομα ευθύνης θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

- Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης του ιατρικού προσωπικού, παραχωρείται άδειας απουσίας επί καθήκοντι για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 10 ημέρες ετησίως ανά ιατρικό λειτουργό.

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για εφαρμογή στα δημόσια νοσηλευτήρια πιλοτικού προγράμματος για μείωση των λιστών αναμονής, που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον εν λόγω σχεδιασμό, θα γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών στα δημόσια νοσηλευτήρια, με παράλληλη υπερωριακή εργασία, με απώτερο στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής.


BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών