Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας
Προαγωγή και Προστασία της Υγείας > Προγράμματα > Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας

Προγράμματα


Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας


Από το 1995 η Κύπρος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής της Υγείας. Το Δίκτυο αυτό λειτουργεί υπό την αιγίδα τριών Διεθνών Οργανισμών, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας-Γραφείο Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης και το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στόχος του η βελτίωση του τρόπου ζωής και η προαγωγή της υγείας τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων και άλλων μελών του προσωπικού του σχολείου και κατ’ επέκταση της ευρύτερης κοινότητας με ενσωμάτωση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες. Η θεματολογία των προγραμμάτων που αναπτύσσονται είναι ευρεία και η προσέγγιση προς την υγεία γίνεται με τρόπο ολιστικό. Παραδείγματα προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής της Υγείας είναι «ενίσχυση της αυτοεκτίμησης», «αποδοχή της διαφορετικότητας», ««διαπροσωπικές σχέσεις», «εξαρτησιογόνες ουσίες», «άγχος των τελειοφοίτων» «επίλυση συγκρούσεων», «διατροφή».


Αρχικά το Κυπριακό Δίκτυο συμμετείχε στο πρόγραμμα πιλοτικά, με 16 σχολεία από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το 2003 όμως βρίσκεται στη φάση της διάχυσης με την εξάπλωση και εφαρμογή πετυχημένων προγραμμάτων σε άλλα σχολεία. Τη σχολική χρονιά 2010-2011 συμμετέχουν στο Δίκτυο 201 σχολείαΑριθμός Σχολείων Μελών του ΕΔΣΠΥ κατά σχολική χρονιά
No documents found
Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)