ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χρήσιμες Πληροφορίες


Σχέδιο Παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε Οικογένειες με Τρία (3) ή Περισσότερα Εξαρτώμανα Τέκνα

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας του "Σχεδίου Παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε Οικογένειες με Τρία (3) ή Περισσότερα Εξαρτώμενα Τέκνα", σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 4(1)(γ) των Περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2003 εως 2013.


Πίσω
_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας