ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις
24η ανακοίνωση - Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διάταγμα (Αρ. 7)

Σύμφωνα με το Διάταγμα Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διάταγμα (Αρ. 7) του 2020, σημείο 2 (α), οι πιο κάτω ιατροί τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί για τη συγκεκριμένη περίοδο:

Αρχείο Acrobat ReaderΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΥ-11.03.2021.pdf (317,01 Kb)
Αρχείο Acrobat ReaderΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΥ-22_2_2021.pdf (320,55 Kb)
Αρχείο Acrobat ReaderΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΥ-ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - 27.03.2021.pdf (288,28 Kb)
Αρχείο Acrobat ReaderΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΥ-ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -10.05.2021.pdf (271,11 Kb)
Αρχείο Acrobat ReaderΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ 13.04.2021.pdf (278,8 Kb)
Αρχείο Acrobat ReaderΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ 21.04.2021.pdf (265,34 Kb)
Αρχείο Acrobat ReaderΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ 27.04.2021.pdf (257,7 Kb)
Αρχείο Acrobat ReaderΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ 10.05.2021.pdf (267,22 Kb)

_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας