Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας
Προαγωγή και Προστασία της Υγείας > Προγράμματα > Στρατηγική για τον Τουρισμό Υγείας στην Κύπρο

Προγράμματα


Στρατηγική για τον Τουρισμό Υγείας στην Κύπρο

Health Destination Cyprus 2010. Annual medical and
wellbeing tourism conference
(Προβολή Τουρισμού Υγείας στο Λονδίνο)

Στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται για προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό ως προορισμού για Τουρισμο Υγείας, το ΚΕΒΕ, ο Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου που ανήκει στο ΚΕΒΕ, ο ΚΟΤ και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού , διοργάνωσαν στις 21 και 22 Νοεμβρίου ειδική αποστολή στο Λονδίνο.

Στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι αρκετών ιδιωτικών νοσηλευτηρίων της Κύπρου, ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος καθώς και άλλοι οργανισμοί που σχετίζονται με το χώρο της υγείας και τον τουρισμο ευεξίας. Για πρώτη φορά φέτος μετείχε με εκπρόσωπο του και το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την ενισχύσει της όλης προσπάθειας που γίνεται για την προβολή της Κύπρου ως Τουριστικού Προορισμού Υγείας.

Στις 21 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε έκθεση προς την κοινό της Κυπριακής παρηκοΐας με παρουσίαση των υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο από διάφορους παροχείς οι οποίοι συμμετείχαν στην έκθεση. Αναφέρεται ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το κοινό της παροικίας

Στις 22 Νοεμβρίου διοργανώθηκε το 3ο για συνεχή χρονιά συνέδριο για την παρουσίαση των υπηρεσιών υγείας της Κύπρου καθώς και των πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού υγείας το οποίο παρουσίασε ιδιαίτερη επιτυχία.
Το συνέδριο χαιρέτισαν ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στη Βρετανία και ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Βασίλης Ρολόγης. Του συνεδρίου προέδρευσε ο διακεκριμένος Κύπριος καθηγητής της ακτινολογίας Δρ. Andy Adams.

Παρουσιάσεις έγιναν επίσης από διακεκριμένους Κύπρου ιατρούς όπως, ο Δρ Μαρουδίας αντιπρόεδρος του Φορέα προώθησης υπηρεσιών υγείας ό οποίος ανέλυσε το σύστημα υγείας και τις υπηρεσίες υγείας της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τονίστηκε τα πλεονεκτήματα της Κύπρου όπως είναι το ψηλό επίπεδο της τουριστικής και ιατρικής υποδομής της Κύπρου και η εύκολη διακίνηση των ευρωπαίων πολιτών λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η γεωγραφική της θέσης, οι εξαίρετες κλιματολογικές συνθήκες ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες που προσφέρουν τόσο ευχάριστη διαμονή, όσο και οι κατάλληλες συνθήκες αποθεραπείας των ασθενών, καθώς και οι ανταγωνιστικές τιμές ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις οδοντιατρικές υπηρεσίες. Όπως αναφέρθηκε ‘όλα τα πιο πάνω αποτελούν εχέγγυα για να καταστήσουν την Κύπρο έναν ελκυστικό προορισμό για τους τουρίστες υγείας.

Παρουσιάσεις έγιναν και από άλλους διακεκριμένους ιατρούς του εξωτερικού Σημαντική θεωρείται η ομιλία του Δρ. Πάρη Τεκκη, Γενικού Χειρούργου ο οποίος ανέλυσε τις προσωπικές του εμπειρίες στα θέματα του Τουρισμού Υγείας και επικεντρώθηκε στον τρόπο που θα μπορούσε ένας ιατρός ή ένα νοσηλευτήριο να αλιεύσει ασθενείς από το εξωτερικό. Επικεντρώθηκε στις παραπομπές από άλλους ιατρούς, σε πιθανές συνεργασίες με τα διαφορά Συστήματα Υγείας που πιθανών να παραπέμπουν ασθενείς λόγω μακρών λιστών αναμονής για κάποιες θεραπείες και στη μεγάλη συμβολή του διαδικτύου για την προώθηση του όλου θέματος. Όπως ανέφερε θα πρέπει ο κάθε ιατρός/νοσηλευτήριο να καταστρώσει μια συγκεκριμένη στρατηγική η οποία να απευθύνεται σε συγκεκριμένες αγορές στόχους(ασθενείς) για συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας.

Ομιλητής ήταν και ο πρόεδρος του Cyprus Spa Association, κ. Γιώργος Ταβέλης ο οποίος ανέλυσε τις διάφορες υπηρεσίες ιαματικού τουρισμού που υπάρχουν στη Κύπρο. Επιπλέον παρουσίασε τα διάφορα οργανωμένα κέντρα ιαματικού τουρισμού που υπάρχουν ήδη στη Κύπρο(wellness spa)και επιπλέον ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος.

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι εξειδικευμένων ταξιδιωτικών γραφείων, ασφαλιστικές εταιρείες, εκπρόσωποι οργανισμών σχετιζόμενων με τον τομέα της υγείας καθώς επίσης εκπρόσωποι αρκετών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τη Μεγάλη Βρετανία.

Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου ακολούθησαν επαγγελματικές συναντήσεις των διαφόρων συνέδρων με διαφόρους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας με σκοπό την ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας μεταξύ τους.

Τα αποτελέσματα του συνεδρίου και των επαφών που ακολούθησαν θα αξιολογηθούν με σκοπό την βελτίωση της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για την προβολή της Κύπρου σαν ελκυστικός προορισμός τουρισμού υγείας.


Συμπεράσματα
  1. Υπάρχει ενδιαφέρον και δυνατότητα και ευκαιρίες για να καταστεί η Κύπρος κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας.
  2. Η στρατηγική προβολής του προϊόντος προς το εξωτερικό χρειάζεται μελέτη και βελτίωση.
  3. Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να φροντίσει για τα ακόλουθα :
  4. Να βελτιώσει και να διασφαλίσει την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
  5. Να φροντίσει να δημιουργηθούν διακρατικές σχέσεις/συμφωνίες για θέματα Τουρισμού Υγείας.
  6. Να προβάλει τα επίπεδα των υπηρεσιών υγείας της Κύπρου και τα επίπεδα υγείας του Κυπριακού πληθυσμού γενικότερα.

Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου
Αν Ιατρική Λειτουργός
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
www.cyhealthservices.com

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΟΤ - ΕΤΠΑ
www.kinitra-emploutismos.com
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Strategy_Health_Tourism_2010_pdf1final.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 4622,17Kb)No documents found
Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)