ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις
Διαγωνισμός Γ.Τ.9/23 με θέμα: "Αγορά διοικητικών υγειονομικών υπηρεσιών από Φοιτητές ή/και Πτυχιούχους για τις ανάγκες του πληθυσμιακού προγράμματος ανίχνευσης καρκίνου του μαστού"

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, προσκαλεί όσους φοιτητές ή/και Πτυχιούχους ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: Διαγωνισμός για την αγορά διοικητικών υγειονομικών υπηρεσιών από Φοιτητές ή/και Πτυχιούχους για τις ανάγκες του πληθυσμιακού προγράμματος ανίχνευσης καρκίνου του μαστού στα Μαστογραφικά Κέντρα των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου και στο Υπουργείο Υγείας με διάρκεια κάθε σύμβασης τρείς (3) μήνες με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρείς (3) μήνες όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, να υποβάλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Τετάρτη 22/02/2023 και ώρα 09:00 π.μ.


3. ΕΓΓΡΑΦΑ Γ.Τ 9.23.docx (120,71 Kb)

_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας