Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

21η ανακοίνωση - Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διάταγμα (Αρ. 7)

Σύμφωνα με το Διάταγμα Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διάταγμα (Αρ. 7) του 2020, σημείο 2 (α), οι πιο κάτω ιατροί τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί:

1. Δρ. Αδάμου Μαρία, για κάλυψη των αναγκών στο Γ.Ν. Αμμοχώστου από τις 11/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 10/12/2020 - 9.00 μ.μ.
2. Δρ. Χριστοδούλου Ευγενία, για κάλυψη των αναγκών στο Γ.Ν. Λευκωσίας από τις 14/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 28/11/2020 - 9.00 μ.μ.
3. Δρ. Λουκά Ανδρέα Χρυστάλλα, για κάλυψη των αναγκών στο Γ.Ν. Λευκωσίας από τις 09/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 22/11/2020 - 9.00 μ.μ.
4. Δρ. Παλλήκαρου Γιαννηκουρίδη Ανδρούλλα, για κάλυψη των αναγκών στο Γ.Ν. Λευκωσίας από τις 12/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 26/11/2020 - 9.00 μ.μ.
5. Δρ. Χατζηχαραλάμπους Ιωάννου Ελένη, για κάλυψη των αναγκών στο Γ.Ν. Λευκωσίας από τις 12/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 26/11/2020 - 9.00 μ.μ.
6. Δρ. Παπαπέτρου Ρένα, για κάλυψη των αναγκών στο Γ.Ν. Λευκωσίας από τις 09/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 23/11/2020 - 9.00 μ.μ.
7. Δρ. Σαμούτης Γεώργιος, για κάλυψη των αναγκών στο ΤΑΕΠ του Γ.Ν. Λευκωσίας από τις 09/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 23/11/2020 - 9.00 μ.μ.
8. Δρ. Καϊλά Σκαρπάρη Χριστίνα, για κάλυψη των αναγκών στο Γ.Ν. Λευκωσίας από τις 09/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 23/11/2020 - 9.00 μ.μ.
9. Δρ. Θεοφάνους Ελένη, για κάλυψη των αναγκών στο Γ.Ν. Αμμοχώστου από τις 11/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 10/12/2020 - 9.00 μ.μ.
10. Δρ. Αρχοντίδου Μαρία Αντιγόνη, για κάλυψη των αναγκών στο Γ.Ν. Αμμοχώστου από τις 11/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 10/12/2020 - 9.00 μ.μ.
11. Δρ. Ντβοντνένκο Λιουντμίλα, για κάλυψη των αναγκών στο Γ.Ν. Αμμοχώστου από τις 11/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 10/12/2020 - 9.00 μ.μ.
12. Δρ. Σαββίδη Μιχάλη, για κάλυψη των αναγκών στο Γ.Ν. Λευκωσίας από τις 09/11/2020 - 9.00 π.μ. μέχρι τις 23/11/2020 - 9.00 μ.μ.Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)