Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ COVID-19 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ.Υ 105/20


Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμβληθούν σε σύμβαση δημοσίου στα πλαίσια του διαγωνισμού με θέμα: Αγορά Υπηρεσιών από κινητές μονάδες, για σκοπούς δειγματοληψίας covid-19, για κάλυψη των αναγκών παγκύπρια, όπως υποβάλουν την προσφορά/ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα των εγγράφων του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο, ή από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων eprocurement (www.eprocurement.gov.cy) και να τα υποβάλουν σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής είναι την Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 12:30 μμ.


Αρχείο Word1. ΕΓΓΡΑΦΟ.doc (158,6 Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)