Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Τομείς Προαγωγής/ Πρόληψης Δημόσιας Υγείας και Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης
03.Τομέας Εκπαίδευσης

Ο Τομέας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) του Υπουργείου Υγείας, συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2013 ως μέρος του στρατηγικού σχεδίου της ΔΝΥ, ώστε να παρέχει ευκαιρίες Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) στους/στις νοσηλευτές/τριες και μαίες/μαιευτές της Κύπρου. Ο Τομέας στελεχώνεται από πέντε Νοσηλευτικούς Λειτουργούς Γενικής Νοσηλευτικής και από ένα Νοσηλευτικό Λειτουργό της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. Όλοι έχουν σημαντική εμπειρία στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού.
  • Μετά τον τερματισμό της λειτουργίας της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και την αναβάθμιση της νοσηλευτικής και μαιευτικής εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η απουσία εκπαιδευτικών προγραμμάτων νοσηλευτικής και μαιευτικής που οδηγούσαν σε εξειδίκευση σε κάποιο πεδίο της νοσηλευτικής επιστήμης, ήταν εμφανής. Ως εκ τούτου, η απόφαση για τη σύσταση του Τομέα Εκπαίδευσης κάλυψε αυτή την ανάγκη, η οποία επιπρόσθετα, ενισχύθηκε από τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο 1988 – 2017, ο οποίος απαιτεί τετραετή ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Για το σκοπό αυτό, οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες/μαιευτές χρειάζεται να προσκομίσουν τεκμήρια τουλάχιστον 32 ωρών ή 20 διεθνών μονάδων ΣΕΑ.
  • Από τη σύσταση του Τομέα Εκπαίδευσης μέχρι και σήμερα, περίπου 450-500 νοσηλευτές/τριες και μαίες/μαιευτές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, έχουν συμμετάσχει ετήσια σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα, που οργανώνονται από τον Τομέα. Αυτά τα προγράμματα δυνατό να διαφέρουν, όσον αφορά στη διάρκεια και στο θέμα, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νοσηλευτών/τριών και των μαιών/μαιευτών. Παραδείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί από τον Τομέα Εκπαίδευσης είναι: «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα» (6 μήνες), «Διαχείριση Οξέος και Χρόνιου Τραύματος» (6 μήνες) «Έλεγχος Λοιμώξεων» (75 ώρες), «Εντατική Νοσηλευτική - Ενηλίκων, Παίδων και Νεογνών» (εξειδίκευση ενός έτους), «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα» (εξειδίκευση ενός έτους), «Ψυχική Υγεία» (ποικίλης διάρκειας), «Νοσηλευτική Σακχαρώδη Διαβήτη» (εξειδίκευση ενός έτους), «Φροντίδα Ατόμων με Ρευματικές Παθήσεις» (160 ώρες), «Νοσηλευτική Διεργασία» (35 ώρες) κ.λπ. Όλα τα προγράμματα αξιολογούνται και αναθεωρούνται συνεχώς. Ο Τομέας Εκπαίδευσης έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με τέσσερα πανεπιστήμια της Κύπρου που προσφέρουν προγράμματα νοσηλευτικής και μαιευτικής, καθώς και με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών. Σύμφωνα με αυτά τα μνημόνια, υπάρχει στενή συνεργασία με ακαδημαϊκούς και άλλους εμπειρογνώμονες σε διάφορα πεδία της νοσηλευτικής επιστήμης.
  • Ο Τομέας Εκπαίδευσης εδρεύει στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) όπου βρίσκονται τα γραφεία των μελών του, καθώς και οι άριστα εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια. Ο Τομέας Εκπαίδευσης εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου CYS EN ISO 9001:2015. Από τον Ιανουάριο του 2018, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής νοσηλευτών/τριών και μαιών/μαιευτών του ιδιωτικού τομέα, σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Τομέα. Αυτή η απόφαση έχει ληφθεί μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού πλάνου της ΔΝΥ, προκειμένου να αποτελέσει το βασικό φορέα διαμόρφωσης πολιτικής στον τομέα της νοσηλευτικής και μαιευτικής εκπαίδευσης στη Κύπρο, προσφέροντας παράλληλα, την ευκαιρία για συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ. Μετά την ίδρυση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) το 2019 και ακολουθώντας την υπουργική απόφαση, ο Τομέας Εκπαίδευσης παραμένει ως ο φορέας ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους/τις νοσηλευτές/τριες, μαίες/μαιευτές και επισκέπτες/τριες υγείας του ΟΚΥπΥ και της ΔΝΥ. Επιπρόσθετα, ο Τομέας Εκπαίδευσης εκτός από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχει την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού της κλινικής άσκησης φοιτητών νοσηλευτικής και μαιευτικής σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια ΟΚΥπΥ και σε άλλες κρατικές δομές.

Στοιχεία επικοινωνίας Λειτουργών Τομέα Εκπαίδευσης:
Ονοματεπώνυμο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Ειρήνη Παναγιώτουipanayiotou@ns.moh.gov.cy22603061
Ευανθία Γεωργίουegeorgiou@ns.moh.gov.cy22603049
Ηρακλής ΗρακλέουςIIrakleous@ns.moh.gov.cy22603017
Μαρία Μασιήνηmmashini@ns.moh.gov.cy22603039
Γιώργος Ευσταθίουgefstathiou@ns.moh.gov.cy22603052
Μέλια Χαραλάμπους mecharalambous@ns.moh.gov.cy 22603053
Στέλλα Λεοντίου sleontiou@mphs.moh.gov.cy 22605405
Μάριος Βασιλείουmvasiliou@ns.moh.gov.cy23200023


ΕλληνικάΑγγλικά
00 Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας ISO 9001:2015
Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας ISO 9001 2015.pdf

00.00 Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας CYS EN ISO 9001:2015
Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας CYS EN ISO 9001 2015.pdf

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Πληροφορίες για ευλογιά των πιθήκων – monkeypox

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)