Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας
Τομείς Προαγωγής/ Πρόληψης Δημόσιας Υγείας και Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης 03. Διαχείριση και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας, Πρόληψης, Μείωσης της Βλάβης και Πληθυσμιακών Ελέγχων

Τομείς Προαγωγής/ Πρόληψης Δημόσιας Υγείας και Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης
03. Διαχείριση και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας, Πρόληψης, Μείωσης της Βλάβης και Πληθυσμιακών Ελέγχων

  • Υπηρεσίες Προαγωγής της Υγείας, Πρόληψης και Πληθυσμιακών Ελέγχων

Οι υπηρεσίες Προαγωγής της Υγείας, Πρόληψης και Πληθυσμιακών Ελέγχων της ΔΝΥ παρέχονται από Λειτουργούς Επισκεπτών/τριών Υγείας και Νοσηλευτικούς Λειτουργούς με εξειδίκευση σε θέματα δημόσιας υγείας ή κοινοτικής νοσηλευτικής. Επικεντρώνονται στην έγκαιρη ανίχνευση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση προβλημάτων υγείας του παιδιού στο πλαίσιο του σχολείου, στην ανάπτυξη υγειών στάσεων και συμπεριφοράς, στη διασφάλιση υγιεινών περιβαλλοντικών συνθηκών στο σχολικό χώρο και στην κοινότητα καθώς και στην πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων στον γενικότερο πληθυσμό.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στα:
- Κέντρα Προστασίας Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού
- Σχολικές Μονάδες
- Κέντρα Εμβολιασμού Ενηλίκων και Ταξιδιωτών
- Προγράμματα Προστασίας και Προαγωγής Υγείας σε Ειδικές Ομάδες
- Διερεύνηση Λοιμωδών Νοσημάτων
- Εκδηλώσεις - Διαλέξεις Επίκαιρων θεμάτων


  • Προληπτικό Πρόγραμμα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας «Εξέλιξις»

Το Πρόγραμμα «Εξέλιξις» είναι Προληπτικό πρόγραμμα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας με πεδίο εφαρμογής τη Δημόσια Ψυχική Υγεία. Στοχεύει στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και την Πρόληψη από τις εξαρτήσεις στην κοινότητα. Δραστηριοποιείται σε Δήμους, Κοινότητες και σε Σχολεία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτύσσει και ενισχύει περαιτέρω την υφιστάμενη Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπουργείου Υγείας.

Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες στους πιο κάτω τομείς:
- Στα σχολεία με το πρόγραμμα πρόληψης της εξάρτησης «Πλοηγός- Εξέλιξις» και παράλληλα με προγράμματα ψυχικής ενδυνάμωσης σε Δημοτικά, Γυμνάσια, καλοκαιρινά σχολεία και σχολικές κατασκηνώσεις.
- Σε εννέα Δήμους Παγκύπρια στη βάση μνημονίου συνεργασίας (ατομικές, ομαδικές συναντήσεις πρόληψης και βιωματικά εργαστήρια)


  • Πρόγραμμα Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης «ΣΤΟΧΟΣ»

Το πρόγραμμα «ΣΤΟΧΟΣ» αποτελεί ένα συνεταιριστικό πρόγραμμα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της βλάβης μεταξύ της Διεύθυνσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου (ΠΑΣ) στο πλαίσιο παροχής Δημόσιας Υγείας αλλά και της ευρύτερης στρατηγικής για υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων του εθελοντισμού πολιτική του Υπουργείου Υγείας η οποία εμπίπτει στην Βέλτιστη Διακυβέρνηση

Το πρόγραμμα «ΣΤΟΧΟΣ» δραστηριοποιείται με τις πιο κάτω παρεμβάσεις:
- Υπηρεσίες Άμεσης Πρόσβασης, Ημερήσιας Φροντίδας και Συμβουλευτικής
- Υπηρεσίες ανταλλαγής συριγγών και λειτουργία αυτόματης Μηχανής Παροχής Κουτιών Μείωσης της Βλάβης (vending machine).
- Παρεμβάσεις εκτός δομής/ «Street work »
- Υπηρεσίες «Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραμμής» 1402
- Κινητή Μονάδα Care ZoneΕλληνικάΑγγλικά
01. Κατάλογος Κέντρων Προστασίας Μητρότητας και Παιδιού
01. Κατάλογος Κέντρων Προστασίας Μητρότητας και Παιδιού.pdf

02. Κατάλογος Κέντρων Εμβολιασμού Ενηλίκων και Ταξιδιωτών
02. Κατάλογος Κέντρων Εμβολιασμού Ενηλίκων και Ταξιδιωτών.pdf

03. Κατάλογος Επαρχιακών Γραφείων Υπηρεσίας Επισκεπτριών Υγείας
03. Κατάλογος  Επαρχιακών Γραφείων Υπηρεσίας Επισκεπτριών Υγείας.pdf

04. Διαφωτιστικές Διαλέξεις για Μέλλοντες Γονείς και Εγκύους Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ από 07/03/2024 μέχρι 30/05/2024
Διαφωτιστικές Διαλέξεις για Μέλλοντες Γονείς και Εγκύους Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ από 07.03.2024-30.05.2024.pdf

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)