Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων


Μέλη


Με βάση τον περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμο (Ν.127(Ι)2012), το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας που εκτελεί καθήκοντα Προέδρου

(β) τον εκάστοτε Διευθυντή του κρατικού μεταμοσχευτικού κέντρου

(γ) ένα συντονιστή μεταμόσχευσης

(δ) δύο εκπροσώπους αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ασθενών που σχετίζονται με τις μεταμοσχεύσεις

(ε) ένα ιατρό με ειδικότητα σχετική με τις μεταμοσχεύσεις ή τη δωρεά οργάνων

(στ) ένα εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου

(ζ) ένα Δικηγόρο εκπρόσωπο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

(η) ένα ιατρό εκπρόσωπο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, εγνωσμένου κύρους, που να μην ασχολείται με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων

(θ) ένα εκπρόσωπο αναγνωρισμένου εργαστηρίου ανοσογενετικής και ιστοσυμβατότητας.
BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών