Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας
Ομιλίες > Μήνυμα του Υπουργού Υγείας Δρος Γιώργου Παμπορίδη με την ευκαιρία της 18ης Απριλίου, Ευρωπαϊκής Ημέρας των Δικαιωμάτων των Ασθενών

Ομιλίες

Μήνυμα του Υπουργού Υγείας Δρος Γιώργου Παμπορίδη με την ευκαιρία της 18ης Απριλίου, Ευρωπαϊκής Ημέρας των Δικαιωμάτων των Ασθενών

Με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Δικαιωμάτων των Ασθενών, η οποία καθιερώθηκε από το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών σε συνεργασία με φορείς ασθενών και οργανώσεις πολιτών να εορτάζεται κάθε χρόνο την 18η Απριλίου, χαιρετίζω την πρόσφατη ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής της πρότασης νόμου για υιοθέτηση της υποχρεωτικής διαβούλευσης με το κίνημα των ασθενών, μέσω της μεγάλης ομπρέλας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων, ως προς τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αφορούν στους ασθενείς και τη χάραξη των πολιτικών της υγείας από το Κράτος.

Μέσω τούτου του σημαντικού νομοθετήματος, που αποτελεί το δόκιμο αποτέλεσμα της ώριμης εξέλιξης του κινήματος των ασθενών – ένα κίνημα με ενεργό εμπλοκή στα τεκταινόμενα της υγείας τόσο σε θέματα που άπτονται των δημόσιων νοσηλευτηρίων όσο και σε θέματα φαρμάκων – οι ασθενείς αποκτούν φωνή στη διαβούλευση, λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις και καθίστανται ισότιμοι εταίροι με την Πολιτεία ούτως ώστε μακριά από θεωρητικές διακηρύξεις, Πολιτεία και Φορείς συνεργικά να σχεδιάζουμε μαζί ασθενοκεντρικές πολιτικές με περισσότερη ωφελιμότητα για τον ασθενή, που εν γένει θα διαφοροποιήσουν και την ποιότητα προσφοράς της υγείας στην Κύπρο.

Τούτη η οδός της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των ασθενών και του ρόλου τους μέσω παρεμβάσεων που στηρίζουν τη Δημόσια Υγεία θα βοηθήσει και στην ευρύτερη προσπάθεια μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας καθώς αποτελεί δικλείδα ενίσχυσης του έργου της οργανωμένης Πολιτείας για να εγγυηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη και διαφυλάσσοντας ότι σε περιόδους όπου τα δημόσια υγειονομικά συστήματα δοκιμάζονται, τα απαράγραπτα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών στην υγεία δεν τίθενται εν αμφιβόλω.

Ωστόσο, η ουσιαστική και πλήρης προστασία των ασθενών και των δικαιωμάτων τους, που αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου υγείας του πληθυσμού, ουδόλως μπορεί να διαφυλαχθεί μέσα από τις δομές ενός συστήματος υγείας το οποίο προσφέρει δυσκολία πρόσβασης στη διάγνωση και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υποστηρίζει ανισοσκέλιες, ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα, δεν διαλαμβάνει την υγειονομική κάλυψη ολόκληρου του λαού και δεν διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση του πληθυσμού σε ασφαλείς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Τούτη όμως, δυστυχώς, είναι η υφιστάμενη κατάσταση – αυτό το δυσλειτουργικό καθεστώς μέσα από το οποίο το δημόσιο σύστημα υγείας στην Κύπρο καλείται να προσφέρει υπηρεσίες. Κυριότερο χαρακτηριστικό της σημερινής δυσλειτουργίας, και τούτο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, είναι οι αγκυλώσεις και στρεβλώσεις, που αποδυναμώνουν τη δυναμική των δημόσιων νοσηλευτηρίων, να αντανακλούνται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ταλαιπωρία των ασθενών, στη βραδύτητα και στην αδυναμία ανάπτυξης και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών όπως αρμόζει σε νοσοκομεία που ακολουθούν σύγχρονα, ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για την Κυβέρνηση δεν υπάρχει περιθώριο αποδοχής μιας τέτοιας συνθήκης, η οποία ελλοχεύει τον κίνδυνο η υγεία και η κοινωνική πρόνοια να καταστούν από κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα σε εμπόρευμα. Η διαχείριση των νοσηλευτηρίων, υπό το υφιστάμενο καθεστώς, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της και έχει φθάσει σε σημείο όπου οι επιλογές περιορίζονται μεταξύ αλλαγής ή ολικής κατάρρευσης ενός συστήματος που βρίσκεται στον αναπνευστήρα.

Μοναδικός στόχος ο απεγκλωβισμός από την υφιστάμενη κατάσταση με τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας της Κύπρου όπως ορίζουν σύγχρονες πρακτικές και οι επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ώστε να υπερασπιστούμε τις συλλογικές αξίες που υπηρετούν τον άνθρωπο στις ευάλωτες στιγμές του. Δεν νοείται σήμερα η Κύπρος να αποτελεί μία από τις χώρες με έναν από τους μικρότερους προϋπολογισμούς στη Δημόσια Υγεία ως ποσοστό του Ακαθάριστού Εγχώριου Προϊόντος στις χώρες της Ε.Ε. Δεν νοείται σε μια ώριμη, ευρωπαϊκή δημοκρατία το δικαίωμα στην υγεία να καθίσταται προϊόν για λίγους.
Η Κύπρος δεν θα έπρεπε να υστερεί έναντι των υπολοίπων εταίρων της ούτε ο Κύπριος πολίτης δεν θα έπρεπε να υστερεί στην απόλαυση υψηλά ποιοτικών υπηρεσιών υγείας άμεσα. Καθένας έχει δικαίωμα να λαμβάνει τέτοια φροντίδα υγείας που να είναι κατάλληλη για τις ανάγκες της υγείας του και οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμες και προσπελάσιμες σε όλους ισότιμα χωρίς διακρίσεις.

Αν η κάθε μεταρρύθμιση στα συστήματα υγείας έχει ως προτεραιότητες τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, την αποδοτική χρήση των πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η επιταγή για ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί κοινωνικό πρόσημο.
Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)