Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις /Παράπονα/ Σχόλια)


Τα πεδία με το * είναι υποχρεωτικά.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Ονοματεπώνυμο*:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας*:

E-mail*:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΗ

Ονοματεπώνυμο*:

Αρ. Ταυτότητας*:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας*:

E-mail*:

Σχέση με τον αιτητή*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ* (Νοσηλευτήριο και Κλινική/ Τμήμα):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ/ ΣΧΟΛΙΟΥ* (Να γίνει σύντομη περιγραφή του συγκεκριμένου περιστατικού)


*
captcha
Επιβεβαιώνω ότι με την υποβολή του παρόντος ηλεκτρονικού εντύπου, αποδέχομαι πως τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που καταχωρήθηκαν, θα προωθηθούν στον αρμόδιο Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας για διαλογή και ακολούθως στα αντίστοιχα Τμήματα / Υπηρεσίες του Υπουργείου για περαιτέρω διερεύνηση και χειρισμό.

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)