Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών


  Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

  Ποιοι Είμαστε
  Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, είναι η αρμόδια αρχή και αποτελεί σημείο αναφοράς για το Νοσηλευτικό και Μαιευτικό Επάγγελμα και το Νοσηλευτικό και Μαιευτικό προσωπικό. Η Διεύθυνση καλείται να επιτελέσει το ρόλο της λαμβάνοντας υπόψη:
  • την κείμενη Νομοθεσία περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 1988 έως 2020, όπως εκάστοτε τροποποιείται,
  • τη διεθνή πρακτική και επικαιροποιημένη επιστημονική γνώση στην παγκόσμια βιβλιογραφία και
  • των υφιστάμενων αναγκών στην Υγεία του πληθυσμού.

  Ο Βασικός μας Ρόλος
  Βασικός ρόλος της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας είναι ο καθορισμός της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό, με συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη Νοσηλευτική και Μαιευτική και γενικότερα τη δημόσια υγεία.

  Όραμα
  Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των γενικότερων μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας συνεχίζει το ρόλο και τις αρμοδιότητες της για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος υγείας με απώτερο στόχο τη διασφάλιση παροχής ποιοτικής νοσηλευτικής και μαιευτικής φροντίδας στον πληθυσμό.

  Στρατηγικοί Στόχοι
  Οι στρατηγικοί μας στόχοι δομούνται γύρω από τη(ν):

  • Διαχείριση Ποιότητας:
  Διασφάλιση Συνεχούς Ποιοτικής Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Φροντίδας, Ανάπτυξη Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών, Εσωτερικό Έλεγχο, Ανάπτυξη Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Πολιτικής.

  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού:
  Διασφάλιση Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού, Κλινική Τοποθέτηση των φοιτητών Νοσηλευτικής σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Κλινική Εκπαίδευση και Καθοδήγηση των φοιτητών, Προώθηση Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Έρευνας και Τεκμηριωμένης Πρακτικής. Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών είναι η αρμόδια αρχή για το μόνιμο προσωπικό και τους εργοδοτούμενους αορίστου και ορισμένου χρόνου (Γενικής Νοσηλευτικής/ Μαίες, Ψυχικής Υγείας και Επισκέπτριες/τες Υγείας) το οποίο προσλήφθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για το προσωπικό που έχει αποσπαστεί στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για διοικητικούς σκοπούς σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

  • Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής και Πρόληψης της Υγείας και Πληθυσμιακών Ελέγχων:
  Mέσω των επισκεπτών/τριών υγείας, νοσηλευτικό προσωπικό γενικής νοσηλευτικής και ψυχικής υγείας καθώς και με τη συμμετοχή σε εθνικές στρατηγικές που αφορούν τη δημόσια υγεία.

  Στοιχεία Επικοινωνίας
  Διευθυντή
  Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: 1448 Λευκωσία
  Διεύθυνση: Προδρόμου 1
  Τηλέφωνο: + 357 22605403
  Τηλεομοιότυπο: + 357 22605528
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nursingservices@moh.gov.cy

______________________________________________

Τομείς Προαγωγής/ Πρόληψης Δημόσιας Υγείας και Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Ενημερωτικό Υλικό

Εργοδότηση Νοσηλευτών και Μαιών στην ΚύπρουΣχετικά Αρχεία:

Σχέδιο Δημοσίευσης ΔΝΥ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 326.86Kb)

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες