ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Σύστημα Υγείας

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ιδρύθηκε με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο (Ν.89(Ι)/2001) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή εκπροσώπηση (Κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι) και έχει ως αποστολή του την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες για τον ΟΑΥ θα βρείτε τον ιστοχώρο του Οργανισμού http://www.hio.org.cy/.

  Νατάσα Παπαγιάννη
  Τοξικολόγος
  Τηλ: 22605602
  Φαξ: 22605623

  Αγάθη Ιωάννου
  Υγειονομικός Λειτουργός
  Τηλ: 22605395
  Φαξ: 22605623


Σχετικά Αρχεία:

No documents found

_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας