ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ασθενών


Αποστολή των Επιτροπών Εξέτασης Παραπόνων (Ε.Ε.Π.) είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση και η διασφάλιση του έμπρακτου σεβασμού των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου προσφεύγει σε παροχέα φροντίδας υγείας ή ιατρικό ίδρυμα περιλαμβανομένου όσο του ιδιωτικού τομέα.
00
Λειτουργεί μία πενταμελής Επιτροπή τετραετούς θητείας σε κάθε επαρχία και στεγάζεται στα κατά τόπους κρατικά ιατρικά ιδρύματα. Οι Επιτροπές είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση παραπόνων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε δεύτερο βαθμό παραπόνων που αφορούν στα κρατικά νοσοκομεία και είτε διαβιβάζονται σε αυτές από το Λειτουργό Δικαιωμάτων των Ασθενών είτε αφορούν παράπονα ασθενών που δεν ικανοποιήθηκαν από την απόφαση του Λειτουργού. Οι αποφάσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται γραπτώς στον ασθενή και τον επηρεαζόμενο παροχέα υγείας.
00
Η παρέμβαση των συνιστώμενων Επιτροπών προβλέπεται να καταστεί ιδιαίτερα ουσιαστική. Ο ρόλος του Σώματος είναι η εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς αλλά και η διερεύνηση και συγκέντρωση σχετικών στοιχείων, να καταγράφει παθογόνα αίτια, να διατυπώνει τα προβλήματα και να εισηγείται πρόσφορες και κυρίως βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Επομένως, βασικός στόχος τους Σώματος είναι να καταστεί συμμέτοχος και συντελεστής αλλαγής στην προσπάθεια για την αναδόμηση του συστήματος υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.


Σχετικά Αρχεία:

No documents found

_______________________________________________
© 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας