ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εργαστηριακοί Αλγόριθμοι

Οι αλγόριθμοι (πρωτόκολλα) παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν αναπτυχθεί στηρίζονται σε ευρεία βιβλιογραφική μελέτη και έχουν συνταχθεί μετά από επιστημονική αξιολόγηση και προσαρμογή τους στα δεδομένα της Κύπρου. Απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας στην Κύπρο και σκοπό έχουν να υποβοηθήσουν την παροχή φροντίδας υγείας που να βασίζεται στην τεκμηρίωση, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με παράλληλη μείωση του κόστους.
<BR>
Αναμένεται ότι οι επαγγελματίες υγείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα λάβουν σοβαρά υπόψη αυτές τις οδηγίες και θα τις χρησιμοποιήσουν ως υποστηρικτικό εργαλείο. Αναμφίβολα, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον θεράποντα ιατρό και την επιστημονική του κρίση, όπως επίσης και την ευθύνη στη διαχείριση των ασθενών του.
<BR>
Στον πιο κάτω κατάλογο φαίνονται οι τίτλοι των αλγορίθμων παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας. Μερικοί από αυτούς, οι οποίοι έχουν περάσει στο στάδιο υποβολής σχολίων, μπορούν να εμφανιστούν πατώντας στον εκάστοτε τίτλο.
<BR>
Ανοσολογικές εξετάσεις αυτοάνοσων ρευματολογικών παθήσεων
<BR>
Κατάλογος εργαστηριακών αναλύσεων για τα ΤΑΕΠ
Προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του προστάτη
Έλεγχος μολυσματικών ασθενειών (AIDS, Ηπατίτιδα B & C, Φυματίωση, Σύφιλη, Σαλμονέλλα και Παράσιτα):
<BR>
Εξετάσεις λειτουργίας του θυρεοειδή για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Διαγνωστικός αλγόριθμος αξιολόγησης μολύνσεων του ουροποιητικού συστήματος
Διαγνωστικός αλγόριθμος για τον πονόλαιμο
Αλγόριθμος παρασιτικού ελέγχου κοπράνων
<BR>
Η ανάπτυξη εργαστηριακών αλγορίθμων αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, που βασίζεται στην πιο πρόσφατη γνώση για τη συγκεκριμένη ασθένεια. Παρόλο που θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να εμπλουτίζονται και να αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια βάσει της πιο πρόσφατης έρευνας / επιστημονικών δεδομένων, οι συγγραφείς, το ΥΥ και ο ΟΑΥ αποποιούνται κάθε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα τους, καθώς επίσης και για συνεπαγόμενη λανθασμένη χρήση τους.
<BR>
Για επικοινωνία ή οποιαδήποτε σχόλια, παρακαλώ αποτείνεστε στο g.achniotou@hio.org.cy .

No documents found


_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας