ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκπαίδευση Ειδικευομένων Ιατρών

Τελευταία Ενημέρωση: 17/02/2021 12:12 PM  English Page - Medical Doctor's Courses for Specialisation

  Με βάση τη Διακρατική Συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, Κύπριοι, Έλληνες και Ευρωπαίοι υπήκοοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος ή/ και ολόκληρη τη χρονική περίοδο που απαιτείται για απόκτηση ειδικότητας σε Νοσηλευτήρια ή Ιατρικά Ιδρύματα της Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδoς.

  Σύμφωνα με τους Περί Ιατρών (Εκπαίδευση) Κανονισμούς του 1991, καθώς επίσης και των αντίστοιχων κανονισμών και προκηρύξεων, η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για τις θέσεις ειδικευόμενων ιατρών γίνεται μετά από γραπτή και προφορική εξέταση, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε έτος με σκοπό τη διεκδίκηση των θέσεων που αναμένεται να κενωθούν κατά την επόμενη χρονιά της προκήρυξης.

  Πραγματοποιούνται δυο γραπτές εξετάσεις, η μία εξέταση για τους υποψήφιους των ειδικοτήτων που εμπίπτουν στον ευρύτερο κύκλο της Παθολογίας και η δεύτερη για τους υποψήφιους των ειδικοτήτων του ευρύτερου κύκλου της Χειρουργικής. Ακολουθεί προφορική εξέταση, για τους υποψήφιους που επιτυγχάνουν στη γραπτή εξέταση. Η γλώσσα της γραπτής και προφορικής εξέτασης, καθώς επίσης και της εκπαίδευσης είναι η ελληνική. Διεκδίκηση θέσης ειδικότητας προϋποθέτει (α) την εγγραφή του υποψηφίου στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου και (β) επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου με αναγνώριση των Ελληνικών Αρχών (ΔΟΑΤΑΠ εκεί όπου απαιτείται).

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Υγείας της Κύπρου στα τηλέφωνα: 00357 22 605418/388 και στα ηλ. ταχυδρομεία: dsiekkeri@moh.gov.cy και echrysostomou@moh.gov.cy.

  Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε Η Ευρώπη σου - Your Europe Η Ευρώπη σου - Your Europe • Κανονισμοί Πραγματοποίησης Εξετάσεων Ειδικευομένων Ιατρών
 • Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις
 • Αποτελέσματα Εξετάσεων
 • Αίτηση για πρόσληψη σε θέσεις Ειδικευομένων/Εξειδικευόμενων ιατρών

 • _______________________________________________
  © 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Υγείας