Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Skip to Content


SGL cooperates with the following Organizations and Authorities:


European and International Community


General Chemical State Laboratory of Greece (GCSL Greece)

  • Protocol between the SGL Cyprus and the GCSL Greece for Technological and Scientific cooperation
  • Agreement between the SGL Cyprus and the GCSL Greece for laboratory mutual support

EFET Hellenic Food Authority

UniversitiesΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top