Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων
Επιστήμη & Υγεία > Μικροβιολογική Ασφάλεια

Επιστήμη & ΥγείαΜικροβιολογική Ασφάλεια

Oι μικροβιολογικοί κίνδυνοι προέρχονται από τη βρώση τροφίμων που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς (βακτηρίδια ή τις τοξίνες τους, ιούς, πρωτόζωα και μύκητες ή τις τοξίνες τους) σε τέτοιες συγκεντρώσεις ώστε να μπορούν να προκαλέσουν ασθένεια.

Τα τρόφιμα μπορούν να επιμολυνθούν με παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτά τα παθογόνα μπορεί να υπάρχουν στο περιβάλλον ή να προέρχονται από χειριστές τροφίμων, φορείς παθογόνων μικροβίων (π.χ. Staphylococcus aureus, Salmonella). Μπορούν να προκαλέσουν την ασθένεια (τροφιμογενή λοίμωξη) με δύο τρόπους:
α) αφού πολλαπλασιαστούν στο τρόφιμο (υπό κατάλληλες συνθήκες) να παράξουν τοξίνες, οι οποίες ακολούθως θα καταναλωθούν μαζί με το τρόφιμο.
β) να καταναλωθούν μαζί με το τρόφιμο και να αναπτυχθούν/πολλαπλασιαστούν στον εντερικό σωλήνα του ανθρώπινου οργανισμού όπου θα προκαλέσουν συμπτώματα είτε μέσω τοξινών είτε αλλιώς
No documents foundΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου