Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων
Επιστήμη & Υγεία > Επισήμανση & Διατροφή

Επιστήμη & ΥγείαΕπισήμανση & Διατροφή

Γενική αρχή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα είναι να παρέχεται βάση ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέγουν ενήμεροι τα τρόφιμα που καταναλώνουν και να εμποδίζονται οποιεσδήποτε άλλες πρακτικές που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή. Η σαφής, κατανοητή και ευανάγνωστη επισήμανση των τροφίμων ωφελεί τον πολίτη .
Η επισήμανση αφορά την αναγραφή υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα παρέχοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν ένα τρόφιμο και να κάνουν κατάλληλη χρήση του, καθώς και να κάνουν επιλογές οι οποίες ανταποκρίνονται στις ατομικές διαιτητικές τους ανάγκες ( πχ παρουσία αλλεργιογόνων).
Η διατροφική δήλωση για ένα τρόφιμο αφορά πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ενέργειας και ορισμένων θρεπτικών ουσιών στο τρόφιμο. Η γνώση των βασικών αρχών διατροφής και οι κατάλληλες διατροφικές πληροφορίες στα τρόφιμα θα συμβάλουν σημαντικά στο να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει τις επιλογές του ενήμερος.
Η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές με αποτέλεσμα την έκδοση του τελευταίου σχετικού Κανονισμού 1169/2011/ΕΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Οδηγία 2000/13/ΕΚ για την επισήμανση των τροφίμων και την οδηγία 90/496/ΕΚ για τους κανόνες επισήμανσης όσο αφορά τις τροφικές ιδιότητες.
Επιπλέον μεγάλη ευαισθησία επιδεικνύεται και στους διάφορους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας (Κανονισμός 1924/2006/ΕΕ) οι οποίοι ενδέχεται να δώσουν στον καταναλωτή την εντύπωση ότι ένα τρόφιμο έχει περισσότερα θρεπτικά ή άλλα πλεονεκτήματα για την υγεία.
Το ΓΧΚ παρακολουθεί και εφαρμόζει τους πιο πάνω Κανονισμούς.

Εθνικές Οδηγίες Διατροφής και Άσκησης

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/ADDB0B13026ADB5AC2257A4C001DC85A?OpenDocumentΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ασφαλή και Υγιεινά Τρόφιμα Ο Ζωτικός Συνδυασμός.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1423,01Kb)

No documents foundΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου