Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων
Επιστήμη & Υγεία > Βιολογική Ασφάλεια (ΓΤΟ)

Επιστήμη & ΥγείαΒιολογική Ασφάλεια (ΓΤΟ)

Bιολογική ασφάλεια τροφίμων μπορεί να οριστεί η απουσία ορισμένων βιολογικών μακρομορίων (πρωτεΐνες, DNA), τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν άμεσα ή μακροπρόθεσμα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Σχετίζεται με την απουσία μη εγκεκριμένων γενετικών τροποποιήσεων στο γενετικό υλικό (DNA) γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και την επαρκή σήμανση για παρουσία ή απουσία αλλεργιογόνων πρωτεϊνών κ.α.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τρόφιμα τα οποία περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από μη εγκεκριμένες γενετικές τροποποιήσεις οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων ως προς την επικινδυνότητα τους, θεωρούνται μη ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον αν ένα τρόφιμο περιέχει εγκεκριμένο γενετικά τροποποιημένο συστατικό (πέραν του 0,9%) πρέπει αυτό να αναγράφεται στην ετικέτα του
[ Κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003].

Ο καταναλωτής πρέπει πάντα να μπορεί να κάνει συνειδητή επιλογή αν στην διατροφή του θα περιλάβει ή όχι γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, και η ευρωπαϊκή Νομοθεσία του διασφαλίζει αυτό το δικαίωμα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΓΤΟ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 141,32Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Αλλεργιογόνες ουσίες.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 301,24Kb)

No documents foundΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου