Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων
Επιστήμη & Υγεία > Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Επιστήμη & ΥγείαΥγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ο κύριος στόχος της πολιτικής ασφάλειας των τροφίμων της Ε.Ε. είναι να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και να ληφθούν παράλληλα υπόψη η πολυμορφία, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών προϊόντων, αλλά και η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Η κατευθυντήρια αρχή της Ε.E., που περιγράφεται κυρίως στη Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια των τροφίμων en, είναι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης από το αγρόκτημα στο τραπέζι η οποία καλύπτει όλους τους τομείς της τροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των ζωοτροφών, της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας των τροφίμων, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της λιανικής πώλησης.
Στη Λευκή Βίβλο η Ε.Ε. σκιαγράφησε μια αναθεώρηση των κανόνων υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων στα πλαίσια της Ευρωπαικής Κοινότητας, κάτω από τους οποίους οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων μέσω της τροφικής αλυσίσας θα έχουν την κύρια υπευθυνότητα για την ασφάλεια των τροφίμων. Η Νομοθεσία της Ε.Ε. καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης στην αγορά τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, δηλαδή καλύπτει όλη την αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων.
Η νέα νομοθεσία υγιεινής τροφίμων παρέχεται στο link:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/comm_rules_en.htm

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 5211,88Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 410,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 7960,15Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 7866,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 19235,01Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 8295,77Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 6727,53Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 5983,78Kb)

No documents foundΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου