Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Επικοινωνία

Δέσπω Ολυμπίου
email: dolympiou@moh.gov.cy
τηλ: 22605409
φαξ: 22772246


ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου