Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων


Το Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΑΤ) συστάθηκε στις 9 του Απρίλη 2003 μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθ. 57682, η οποία τροποποιείται από τη διαταγή με αριθ. 60959 στις 19/10/2004. Σκοπός του ΣΑΤ είναι η οργάνωση, η επιστημονική μελέτη και o συντονισμός των διαφόρων Υπηρεσιών και Φορέων που ασχολούνται με την ασφάλεια τροφίμων, καθώς επίσης η επικοινωνία και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο εγκρίνει την νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα προτού κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου